PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA FOTONATEČAJA UJEMI VAJB KONCERTNEGA DOGODKA L€GIT $HIT | Radio Študent

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA FOTONATEČAJA UJEMI VAJB KONCERTNEGA DOGODKA L€GIT $HIT

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA FOTONATEČAJA UJEMI VAJB KONCERTNEGA DOGODKA L€GIT $HIT

PRAVILA SODELOVANJA

Svoje predloge (največ 3 fotografije na avtorja) pošljite preko Wetransfer na naslov ujemivajb@radiostudent.si do 22. maja do 20. ure. V kolikor gre za profesionalne fotografije, naj bodo datoteke velikosti vsaj 2000 px po daljši stranici, 300 dpi, v barvnem prostoru RGB in formatu JPEG. Sprejmamo tudi fotografije, posnete z mobilinimi telefoni, v kolikor ustrezajo prej omenjenim zahtevam. Posamezna fotografija naj ne bo večja kot 5 MB. V kolikor bo na naslov posredovanih več fotografij, bodo v izbor avtomatično prišle prve tri fotografije s seznama poslanih fotografij.

Ob prijavi naj bodo v elektronskem sporočilu navedeni tudi podatki o prijavitelju/fotografu.

Datoteke naj bodo poimenovane po naslednjem ključu:

IME PRIIMEK PRIJAVITELJA_NASLOV POSNETKA (če ga ima)

 

 

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA

 

1. Splošne določbe

Organizatorja natečaja sta Zavod Radio Študent, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana in Fotoformat, Štefanova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizatorja). Natečaj je objavljen na spletni strani radiostudent.si/ujemivajb

Vse fotografije, ki bodo prispele do 22.5.2017, do 14. ure, bodo objavljene na Facebook strani festivala Radia Študent, in sicer 23.5.2017, od 14. ure dalje. Nagradna igra se zaključi teden kasneje, 30.5.2017, ob 14.00. Avtorica ali avtor najbolj všečkane fotografije v omenjeni galeriji bo nagrajen_a z Canon LEGRIA Mini.

 

2. Trajanje natečaja

Natečaj poteka med 19. in 30. majem 2017, do 14. ure. Rok za oddajo fotografij je 22. maj 2017, do 20. ure. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni 30. maja 2017, po 14. uri, na Facebook strani Radia Študent.

 

3. Avtorske pravice glede prijavljenih del

Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno delo in ostali materiali njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah za javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena natečaja v skladu s pravili organizatorjev. Sodelujoči organizatorjema v času trajanja natečaja in dve leti po zaključku natečaja dovoljuje javno objavo, dajanje na voljo javnosti, javno prikazovanje, reproduciranje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta oziroma v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja.

 

4. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči organizatorjema kot upravljavcema dovoljuje, da vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS st. 86/04 in 67/07). Organizatorja zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu.

 

5. Omejitve sodelovanja

Na natečaju ne smejo sodelovati osebe vključene v organizacijo natečaja, člani žirije in njihovi ožji družinski člani ter zaposleni v organizacijah, ki so sponzorji natečaja.

 

6. Končne določbe

Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bosta organizatorja udeležence obveščala z objavami na facebook strani Radia Študent.