Main menu

Evropski prostotrgovinski sporazumi

O evropskih prostotrgovinskih sporazumih je predaval Andrej Gnezda iz nevladne organizacije Umanotera. Predstavil je trgovinske sporazume, o katerih se trenutno pogaja EU, podrobneje pa je razdelal tiste, ki so v zaključni fazi pogajanj ali so bili nedavno sprejeti: EU-Japonska, EU-Mehika, EU-Vietnam in Ekonomske partnerske dogovore z afriškimi državami.

Raziskovalno novinarstvo

O raziskovalnem novinarstvu je predaval Anže Voh Bostič s spletnega portala Pod Črto. Predavanje je bilo zastavljeno v obliki delavnice, na kateri je na konkretnih primerih predstavil različne tipe virov za raziskovalnega novinarja; kako do teh virov pristopiti; kaj lahko od posameznega tipa vira pričakujemo. Pogovor je tekel tudi o tem kako izbirati zgodbe in kako z zgodbo začeti.

Terensko novinarstvo

O terenskem novinarstvu je predaval Luka Lukič iz spletnega portala MMC. Predstavil je metode, in pristope za ustvarjanje poglobljenih zgodb, temelječih na terenskem delu. Govoril je tudi o dilemah, s katerimi se novinar na terenu sooča.

EU in regulacija interneta

Dušan Caf z inštituta Digitas je predstavil politiko Evropske unije do regulacije interneta in informacijske tehnologije. Osredotočil se je na nevtralnost spleta, zaračunavanje telekomunikacijskih storitev (roaming), zasebnost na spletu ter zbiranje in obdelavo podatkov uporabnikov. Predstavil je proces sprejemanja regulative na tem področju na ravni Evropske unije in nekatere konkretne primere.

Mladi in EU

<