Main menu

Evropski prostotrgovinski sporazumi

O evropskih prostotrgovinskih sporazumih je predaval Andrej Gnezda iz nevladne organizacije Umanotera. Predstavil je trgovinske sporazume, o katerih se trenutno pogaja EU, podrobneje pa je razdelal tiste, ki so v zaključni fazi pogajanj ali so bili nedavno sprejeti: EU-Japonska, EU-Mehika, EU-Vietnam in Ekonomske partnerske dogovore z afriškimi državami.

Raziskovalno novinarstvo

O raziskovalnem novinarstvu je predaval Anže Voh Bostič s spletnega portala Pod Črto. Predavanje je bilo zastavljeno v obliki delavnice, na kateri je na konkretnih primerih predstavil različne tipe virov za raziskovalnega novinarja; kako do teh virov pristopiti; kaj lahko od posameznega tipa vira pričakujemo. Pogovor je tekel tudi o tem kako izbirati zgodbe in kako z zgodbo začeti.

Terensko novinarstvo

O terenskem novinarstvu je predaval Luka Lukič iz spletnega portala MMC. Predstavil je metode, in pristope za ustvarjanje poglobljenih zgodb, temelječih na terenskem delu. Govoril je tudi o dilemah, s katerimi se novinar na terenu sooča.

EU in regulacija interneta

Dušan Caf z inštituta Digitas je predstavil politiko Evropske unije do regulacije interneta in informacijske tehnologije. Osredotočil se je na nevtralnost spleta, zaračunavanje telekomunikacijskih storitev (roaming), zasebnost na spletu ter zbiranje in obdelavo podatkov uporabnikov. Predstavil je proces sprejemanja regulative na tem področju na ravni Evropske unije in nekatere konkretne primere.

Mladi in EU

Zala Turšič, sindikat Mladi+

Področje mladinskih politik je eno tistih, ki ne predvideva vpliva EU na države članice v smislu usklajevanja zakonodaje. Kljub temu ima EU prek kohezijske politike, torej financiranja, močan vpliv na to, katere programe na področju mladine - vključno z zaposlovanjem - se financira in s tem izvaja. Na področju zaposlovanja je največji projekt EU shema ukrepov Jamstvo za mlade, ki naj bi mladim brezposelnim do 29. leta v štirih mesecih od prijave na Zavod RS za zaposlovanje zagotovili ponudbo za vključitev v zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja. Shema ne nudi zadostnega števila vključitev v dolgotrajne zaposlitve in tako spodbuja prekarnost med mladimi, poleg tega pa je velik fokus tako omenjenih ukrepov kot tudi širše aktivnih politik zaposlovanja na “zaposljivosti” in “aktivaciji” brezposelnih. Pri tem gre torej primarno za to, da se odgovornost za lasten položaj prevali na posameznika, ki naj bi tudi rešitve iskal predvsem na tej ravni, medtem ko se zakriva strukturne razloge za brezposelnost in prekarnost. Na področju mladine je EK nedavno začela še z Evropsko solidarnostno enoto, pri čemer pa še ni povsem jasno, ali bo šlo samo za premik finančnih sredstev z drugih že uveljavljenih evropskih projektov (npr. EVS) in pa ali ne bodo ta dela, ki se jih predstavlja predvsem kot priložnost za “nabiranje izkušenj” za mlade, pomenila samo neplačano delo, ki bo nadomeščalo plačana delovna mesta. Predavanje je pripravila Zala Turšič iz Sindikata Mladi plus.

Barbara Šurk

Barbara Šurk

Na predavanju bom predstavila dobre in slabe prakse novinarskega dela in specifike poročanja iz Evropskega parlamenta in drugih institucij Evropske unije. Te bodo predstavljene skozi konkretne primere novinarskih del, s katerimi bodo udeleženci seznanjeni vnaprej, in bodo vključevali prispevke za tiskani, radijski in televizijski medij. Predstavitev bo zastavljena interaktivno, od udeležencev bo zahtevana predpriprava. Prisotni bodo prav tako posredovali svoje prispevke, na osnovi katerih bomo ugotavljali močne in šibke točke ter možnosti za izboljšave. Novinarjem bom predstavila splošna načela za identifikacijo virov informacij v evropskih institucijah ter kako z njimi vstopiti v kontakt, kako presojati njihovo kredibilnost in kako pridobljene informacije med seboj povezovati. Poseben poudarek bo na pridobivanju informacij, ki so relevantni za Slovenijo in njeno okolico.

O avtorici: Barbara Šurk ima dolgoletne izkušnje z novinarskim delom. Med drugim je pisala za Politico.eu, bila je dopisnica iz Bagdada in drugih bližnjevzhodnih mest za ameriško tiskovno agencijo AP, v Sloveniji je delala za Dnevnik in Delo, trenutno pa piše za New York Times.