deep2nav

Na strani narave

Avtor: 
Sebastjan Kovač
Tip oddaje: 
Odprti termin za znanost
Termin: 
26. February 2018 20.00

Pozdravljeni v tokratni oddaji znanstvene redakcije, ki jo pripravljamo v okviru projekta Deep2, katerega namen je širjenje znanja o delovanju Evropskega parlamenta. Danes bomo prisluhnili drugi oddaji znanstvene redakcije v tem sklopu, v katerem govorimo o projektih na področju znanosti, ki jih financira Evropska unija.

Tokrat se bomo posvetili programu LIFE. Ta predstavlja najpomembnejši program financiranja s strani Evropske unije, katerega namen je ohranjanje narave, reševanje okoljskih problemov ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Predstavili bomo namen programa LIFE, kako in kdo lahko prijavi LIFE projekte ter se sprehodili čez nekatere najbolj znane projekte, ki se izvajajo v Sloveniji.

V lanskem letu je potekala 25. obletnica delovanja programa LIFE. Ta je bil vzpostavljen leta 1992, njegov namen pa je bil financiranje v tistem času sprejete habitatne direktive. Poleg omenjene je bila v istem letu sprejeta tudi direktiva o pticah. Obe direktivi namreč predstavljata ključna instrumenta na področju varstva narave. In ker v začetku devetdesetih let še ni obstajal sklad za naravo, je bil s tem namenom ustanovljen program LIFE. Od takrat pa do danes je bilo do vključno leta 2016 sofinanciranih okoli 4000 projektov. Slovenija jih je v tem času pridobila 49.

S kakšnim namenom deluje program LIFE danes, nam razloži Julijana Lebez Lozej iz Sektorja za ohranjanje narave direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor:

Izjava

Julijana Lebez Lozej nadalje pove, kdo lahko prijavi LIFE projekte:

Izjava

Če torej izpolnjujete naštete pogoje, lahko LIFE projekt tudi prijavite. Razpisi so objavljeni vsako leto. Evropska komisija vsako leto v spomladanskem času na svoji spletni strani objavi razpis, kjer so navedeni vsi pogoji, ki jih morajo projekti izpolnjevati. Javno objavljena navodila izpolnjevanja prijavne dokumentacije in merila ocenjevanja so pripravljena jasno in transparentno. Tako lahko vsak prijavitelj projektov vidi in oceni, ali izpolnjuje zahtevane pogoje.

Ker gre pri programu LIFE za velike projekte, igrajo ključno vlogo pri njihovem uresničevanju države članice. Več o tem v nadaljevanju razloži Julijana Lebez Lozej:

Izjava

Projekti pa niso stoodstotno financirani s strani LIFE programa. Delež financiranja s strani programa namreč predstavlja največ 60 odstotkov. Ostalih 40 odstotkov morajo prijavitelji zagotoviti iz lastnih virov. Pri sofinanciranju tako sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Finančna pomoč ministrstva tako pride prav predvsem nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z varstvom narave. S svojo lastno dejavnostjo, ki je pogosto neprofitna, ne morejo pokriti deleža primanjkljaja stroškov, ki jih projekti LIFE ne pokrijejo.

Ministrstvo za okolje in prostor pri projektih financira od 10 do 30 odstotkov, kar pa je določeno glede na prioritete države. Tako so teme, ki so za ministrstvo najbolj pereče, financirane s 30 odstotki. Na oddelku za varstvo narave sta bili to predvsem področji velikih zveri in invazivnih tujerodnih vrst.

Kot smo danes že omenili, se področje projektov LIFE deli na področje okoljske problematike, podnebnih sprememb in varstva narave. Na slednjem je bilo izvedenih že 29 projektov, katerih skupna vrednost obsega približno 35 milijonov evrov. Kateri projekti s področja varstva narave so trenutno pomembni, pove Julijana Lebez Lozej:

Izjava

Drugo po obsežnosti projektov v Sloveniji je področje okolja. Ta za podjetja predstavlja priložnost, da lahko razvijejo izboljšave v svojih procesih proizvodnje oziroma omogočajo celo razvijanje novih produktov. Pri tem pa je pomembno poudariti, da program LIFE na tem področju ni namenjen osnovnemu razvoju in je pomemben predvsem za prenos osnovnih raziskav v prakso. Več o okoljskih projektih programa LIFE pove Marjetka Šemrl dos Reis s področja okolja in učinkovite rabe virov:

Izjava

Med bolj zanimivimi so tudi projekti podjetja Zeus. Delovanje njihovih projektov podrobneje opiše Marjetka Šemrl dos Reis:

Izjava

Poleg podprograma Okolje in učinkovita raba virov je med LIFE projekti od leta 2014 prisoten tudi podprogram podnebnih ukrepov. Do sedaj sta bila potrjena dva LIFE projekta na tem področju. V lanskem letu pa sta bila prijavljena še dva, ki pa na potrditev še čakata. Projekta, ki se že izvajata, opiše Špela Žohar, ki pri programu LIFE pokriva vsebine s področja podnebnih ukrepov:

Izjava

Slednji projekt je prijavil Inštitut Jožef Stefan. Poleg omenjenih pa Ministrstvo za okolje in prostor izvaja samostojni projekt z namenom opismenjevanja o programu LIFE, v okviru katerega pripravljajo različne aktivnosti in delavnice za pomoč pri pripravi razvoja projektne ideje. Letos maja bo potekala tudi konferenca o programu LIFE, kjer se bodo predstavili obstoječi projekti. Dogodek je namenjen vsem, ki se zanimajo za izvajanje projektov.

Tako zaključujemo drugo oddajo znanstvene redakcije v sklopu projekta Deep2. Kot smo danes spoznali, predstavlja program LIFE enega ključnih finančnih instrumentov za izvajanje ukrepov na področju ohranjanja narave. Kljub finančnim vložkom, ki jih Evropska unija nameni temu področju, pa se moramo zavedati, da je narava kljub temu še vedno neprecenljiva.

 

Oddajo podpira Evropski parlament

*Oddaja je nastala v okviru projekta DeEP2 – Delovanje Evropskega
parlamenta
, ki poteka od septembra 2017 do junija 2018 in ga podpira
Evropski parlament. Podana mnenja v oddaji so mnenja avtorjev oddaje in ne
odražajo mnenj Evropskega parlamenta, slednji pa tudi ne odgovarja za
uporabo podanih informacij v oddaji. *