deep2nav

Evropsko računsko sodišče je izdalo poročilo o uspešnosti programa zelenitve v okviru Skupne evropske kmetijske politike. Namen tako imenovane zelene komponente plačil je podpiranje uporabe kmetijskih praks, ki povečujejo okoljsko vzdržnost kmetijstva. Program zelenitve je bil sprejet v okviru Skupne kmetijske politike leta 2013 in z 12 milijardami evrov predstavlja slabo tretjino sredstev skupne evropske kmetijske politike oziroma kar 8 odstotkov celotnega proračuna Evropske unije. Ta sredstva naj bi neposredna plačila kmetom, ki sodelujejo v programu, zvišala za 80 evrov po hektarju.

A kot ugotavlja Evropsko računsko sodišče, je program zelenitve okoljsko pozitivno vplival zgolj na okrog 5 odstotkov kmetij. Temu botruje dejstvo, da kar dvema tretjinama kmetovalcev, ki jih je računsko sodišče intervjuvalo v svoji raziskavi, za pridobitev zelene subvencije ni bilo treba spremeniti načina kmetovanja.

Samo Jereb, eden izmed avtorjev poročila in član senata za trajnostno rabo naravnih virov Evropskega računskega sodišča, predstavi ugotovitve poročila.

izjava

Ker večina kmetov ni prisiljena spremeniti načina kmetovanja, da bi bili upravičeni do subvencij, je imel program zelenitve pozitivne okoljske učinke le na 5 odstotkih kmetijskih površin v Evropski uniji. Evropski poslanec in namestnik v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja Franc Bogovič zato poudarja, da sredstva za zelenitev predstavljajo predvsem subvencije za podporo prihodkov kmetov.

izjava

Samo Jereb slabo zastavljene cilje programa zelenitve pojasni na primeru zmanjšanja toplogrednih plinov, saj ni jasno, kakšen naj bi bil ta ukrep.

izjava

V skladu z ugotovitvami poročila je Evropsko računsko sodišče pripravilo priporočila za Evropsko komisijo, s katerimi bi izboljšali smotrnost porabe namenskih sredstev za dvig okoljske vzdržnosti kmetijstva. Razloži Jereb.

izjava

Evropska komisija se je na ugotovitve računskega sodišča že odzvala in bo v prihodnje upoštevala njegove ugotovitve. Bogovič predstavi nekaj smernic za oblikovanje Skupne kmetijske politike v prihodnje.

izjava

Jereb odziv Evropske komisije pozdravlja, vendar poudarja, da smernice kmetijske politike še niso dovolj jasne.

izjava

 

 

Offsajd sta pripravila vajenka Petra in Novelli.

 

 

*Oddaja je nastala v okviru projekta DeEP2 – Delovanje Evropskega
parlamenta
, ki poteka od septembra 2017 do junija 2018 in ga podpira
Evropski parlament. Podana mnenja v oddaji so mnenja avtorjev oddaje in ne
odražajo mnenj Evropskega parlamenta, slednji pa tudi ne odgovarja za
uporabo podanih informacij v oddaji. *

NULL