deep2nav

Paull KellerDirektiva o avtorskih pravicah in enotnem digitalnem trgu, ki jo je decembra lansko leto predlagala Evropska komisija je trenutno na obravnavi na posameznih odborih Evropskega parlamenta. Prejšnji teden je o njej glasoval Odbor za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve. Člani odbora so jasno zavrnili trinajsti člen direktive, ki predvideva uvedbo in avtomatičnih filtrov na platformah, kamor uporabniki sami nalagajo vsebino. Več o trinajstem členu kasneje, za začetek pa Paul Keller z organizacije Creative Commons predstavi pomankljivosti direktive.

izjava - Paul Keller

Direktiva je močno usmerjena k ohranjanju obstoječih poslovnih modelov iz časov preden se je razvilo medmrežje.

izjava - Paul Keller

Direktiva spreminja tudi pravico do ustvarjanja hiperpovezav. Avtor vsebine, na katero vodi hiperpovezava bi bil namreč upravičen do plačila.

izjava - Paul Keller

Spremembe, ki jih predlaga direktiva, bi lahko imele daljnosežne posledice na delovanje spleta. Z razširitvijo polja avtorskih pravic na medijske publikacije so ogroženi novičarski agregati, še dodatno pa bi situacijo zaostrili avtomatični filtri vsebin. Kot pojasni Keller direktiva prenaša odgovornost za nalaganje avtorsko zaščitenih vsebin na platformo. Do sedaj je veljalo, da so imetniki avtorskih pravic sami morali iskati in zahtevati odstranitev vsebin, ki so kršile njihove pravice.

izjava - Paul Keller

Katere so torej najbolj aktivne organizacije, ki so se zavzemale za spremembe zakonodaje na področju avtorskega prava. Člen trinajst je zlobirala glasbena industrija, pove Keller.

izjava - Paul Keller

Poleg glasbene industrije so bile v pripravo direktive vključeni tudi založniki z drugih področij.

izjava - Paul Keller

Naslednji odbor, ki bo obravnaval direktivo je Odbor za pravne zadeve, kar bo najverjetneje odločilno vplivalo na amandmaje direktive. Kaj se še lahko spremeni do začetka leta 2018, ko bo o direktivi na planarnem zasedanju glasoval Evropski parlament, komentira Keller.

izjava - Paul Keller

 

*Oddaja je nastala v okviru projekta DeEP2 – Delovanje Evropskega
parlamenta
, ki poteka od septembra 2017 do junija 2018 in ga podpira
Evropski parlament. Podana mnenja v oddaji so mnenja avtorjev oddaje in ne
odražajo mnenj Evropskega parlamenta, slednji pa tudi ne odgovarja za
uporabo podanih informacij v oddaji. *