Main menu

Vprašanja - arhiv

Na drugem "vprašaj nas karkoli" dogodku je sodeloval Klemen Žumer, direktor Informacijske pisarne Evropskega parlamenta.


17. 5. 2017 14.19
Vzdevek: 
DAB
Glasovanje: 
Povprečno: 5 (1 vote)
Kaj bo v EP z vsemi delavci iz Velike Britanije po Brexitu? Ali lahko ostanejo tudi kot ne-EU državljani? Se bo zaposlovalo na novo?
Odgovarja Klemen Žumer
Iz na evropski ravni potrjenega in med evropskimi institucijami usklajenega prvega sklopa pogajalskih smernic Evropske unije je razvidno, da bo vprašanje ohranitve statusa in pravic državljanov (tako državljanov EU-27 v Veliki Britaniji kot državljanov Velike Britanije v EU-27) eno izmed ključnih vprašanj prve faze pogajanj. To vprašanje je pomembno tudi za evropske institucije, ki zaposlujejo številne britanske uradnike. Voditelji EU so že leta 2016 poslali jasno sporočilo uradnikom EU iz Velike Britanije, da jih bodo poskusili zaščititi tudi po izstopu Velike Britanije iz EU. Javni uslužbenci, pogodbeno osebje in začasno osebje, ki so bili imenovani pred izstopom Velike Britanije iz EU, so zakonito imenovani v skladu s pravili, ki so bila veljavna ob imenovanju, zato sta njihovo imenovanje oz. pogodba veljavna, uslužbenci pa lahko nadaljujejo s svojim mandatom do njegovega naravnega zaključka. Institucije EU pa se lahko odločijo za uporabo nekaterih določb Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, kot so na primer "predčasna upokojitev", "prisilna odpoved" (člen 49, ki se izrecno sklicuje na izgubo državljanstva, ki predstavlja pogoj za imenovanje) ali "razrešitev v interesu službe". Gre za postopke lahko institucije uporabijo v posameznih primerih, da se lažje prilagodijo zmanjšanju proračunov, zmanjšanju nalog in geografskega področja delovanja EU.

3. 5. 2017 15.21
Vzdevek: 
Mato
Glasovanje: 
Povprečno: 5 (2 votes)
Koliko ljudi je zaposlenih v Evropskem parlamentu in kakšen odstotek slovencev?
Odgovarja Klemen Žumer
Okoli 1,4 % zaposlenih v Evropskem parlamentov je Slovencev, pri čemer slovenski državljani štejejo približno 0,4 % vsega prebivalstva Evropske unije. V generalnem sekretariatu in političnih skupinah je skupaj zaposlenih okoli 7.600 ljudi, ki skrbijo za nemoten potek dela evropskih poslancev in njihovih kabinetov, od tega je malce več kot 100 Slovencev.

3. 5. 2017 16.45
Vzdevek: 
Sabina
Glasovanje: 
Povprečno: 5 (2 votes)
Zanima me, katera je najvišja funkcija, do katere je prišel slovenski državljan-ka v Evropskem parlamentu?
Odgovarja Klemen Žumer
Evropski parlament je za generalnega direktorja Generalnega direktorata za prevajanje imenoval Valterja Mavriča. Mavrič je tako postal najvišji slovenski uradnik v institucijah EU-ja, z izjemo tistih, ki jih ima Slovenija pravico imenovati ali izvoliti neposredno, kot so na primer komisarji, sodniki in poslanci.

4. 5. 2017 00.46
Vzdevek: 
Timotej
Glasovanje: 
Povprečno: 3.7 (3 votes)
Koliko vas je trenutno zaposlenih v pisarni? V kakšnem delovnem razmerju so čistilke, varnostniki?
Odgovarja Klemen Žumer
V pisarni je trenutno zaposlenih šest uradnikov in dve pripravnici. Čistilni servis in varnostna služba, ki zagotavljata storitve čiščenja in varovanja Hiše EU v Ljubljani, sta izbrana na razpisu za izvedbo javnega naročila in sta v skladu z razpisnimi pogoji med izvajanjem storitev obvezana spoštovati nacionalno delovno-pravno zakonodajo.

9. 5. 2017 12.33
Vzdevek: 
Delavske pravice
Glasovanje: 
Povprečno: 3 (2 votes)
Dopolnitev vprašanja o razmerjih čistilk in varnostnikov: ali so zaposleni neposredno s strani parlamenta ali gre za outsourcane izvajalce? In če ja (slednje), čemu? Vsi vemo, da so takšna delovna razmerja ponavadi katastrofalna, kar se tiče delavskih pravic...
Odgovarja Klemen Žumer
Čistilni servis in varnostna služba, ki zagotavljata storitve čiščenja in varovanja Hiše EU v Ljubljani, sta izbrana na razpisu za izvedbo javnega naročila in sta v skladu z razpisnimi pogoji med izvajanjem storitev obvezana spoštovati nacionalno delovno-pravno zakonodajo.

15. 5. 2017 17.55
Vzdevek: 
Patriot
Glasovanje: 
Povprečno: 5 (1 vote)
Ali nas evropske članice vidijo kot državo enakega/podobnega standarda ali smo za njih sidro?
Odgovarja Klemen Žumer
Presojanje odnosa preostalih držav članic do Slovenije drugače ni v pristojnosti Evropskega parlamenta, moje osebno mnenje pa je, da Slovenijo odkar smo del EU, drugi Evropejci veliko bolje poznajo in je vsekakor ne vidijo kot sidro. Vsekakor pa so države članice EU enakopravne: EU pri vseh svojih dejavnostih spoštuje načelo enakosti svojih državljanov, ki so deležni enake obravnave s strani njenih institucij, organov, uradov in agencij ne glede na to, iz katere države so.

4. 5. 2017 00.44
Vzdevek: 
Fram
Glasovanje: 
Povprečno: 4.5 (2 votes)
Kako ste postali vodja Informacijske prisarne Evropskega parlamenta? Koliko vam je pri tem pomagalo dejstvo, da ste delovali kot vodja pisarne evropskega poslanca Lojzeta Peterleta?
Odgovarja Klemen Žumer
Za to mesto je bil razpisan javen konkur, sestavljen iz petih delov v štirih jezikih. Vesel sem, da mi je uspelo opraviti vse preizkuse in prepričati komisijo izkušenih uslužbencev EP. Znanje, ki sem ga pridobil, kot skoraj dve leti vodja pisarne evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, pa tudi ostalih deset let dela v Bruslju, kot svetovalec za komuniciranje, za odnose med EU in Ukrajino ter v kabinetu predsednika EPP, so zagotovo ključno pripomogle k mojemu razumevanju poslanstva in izkušnjam delovanja EP in EU.

8. 5. 2017 11.48
Vzdevek: 
sinje nebo
Glasovanje: 
Povprečno: 4 (1 vote)
Ali so plače v ep res tako nizke kot se govori?
Odgovarja Klemen Žumer
Odkar je julija 2009 začel veljati enotni statut za evropske poslance, ti prejemajo enako plačo, njen neto znesek znaša okoli 6.611,42 evra. Plače ostalih uslužbencev, ki delajo v parlamentu, pa so glede na izobrazbo in izkušnje ter odgovornost dela razporejene v več razredov in javno objavljene. Po mojem osebnem mnenju so plače dobre.

9. 5. 2017 15.49
Vzdevek: 
Tilen
Glasovanje: 
Povprečno: 3 (1 vote)
Kakšne vrline prevladujejo med ljudmi zaposlenimi v Evropskem parlamentu? Bi bolj rekli, da so to egoisti, ki jim je mar za kariere, ali so to zelo altruistični ljudje?
Odgovarja Klemen Žumer
Po mojih osebnih izkušnjah Evropski parlament pritegne mnogo takih, ki nam je mar za skupno dobro in želimo pomagati, da se v EU med vsemi našimi različnostmi, zagotavlja sodelovanje in mir. Osnovno poslanstvo zaposlenih v institucijah, tudi v Evropskem parlamentu, je izboljšati življenje več kot petsto milijonov evropskih državljanov. To je vsakdanji izziv in privilegij. Vsak dan sodelujemo s kolegi, ki prihajajo iz 28 držav članic. Prav to večnacionalno, večjezično delovno okolje nas bogati in stimulira.

8. 5. 2017 22.33
Vzdevek: 
nin
Glasovanje: 
Povprečno: 2 (1 vote)
Ali birokrati sanjajo ovce s kravatami?
Odgovarja Klemen Žumer
Vse je mogoče. :) Včasih pride mimo celo kakšna z metuljčkom :)