KDO RABI SCENO?

KDO RABI SCENO?

KDO RABI SCENO?

Simpozij Radia Študent o neodvisni kulturi: odvisni od neodvisnosti #2

KUD France Prešeren, 20.11., 17.00

 

Nenehno zmanjševanje sofinanciranja projektov in programov ter vsesplošna prekarizacija neinstitucionalne kulture in umetnosti v vseh možnih pomenih je postalo del vsakdana tega najbolj vitalnega in pomembnega dela kulture in umetnosti. Tako je danes nemara bolj kot kadarkoli prej pomembno, da se neodvisna scena nenehno sprašuje in opozarja na vprašanje, kdo rabi sceno. In odgovarja, da je od usode neodvisne kulturne scene odvisna usoda ne le družbe, v kateri živimo, temveč predvsem družba, v kateri želimo živeti.

 

Radio Študent eno leto po simpoziju Odvisni od neodvisnosti, v najstarejšem društvu in klubskem prostoru domače neodvisne scene, KUD-u France Prešeren, katerega nadaljnji obstoj je pod resnim vprašanjem, organizira drugo edicijo simpozija o stanju slovenske neodvisne kulture z naslovom KDO RABI SCENO?

 

Namen simpozija je skozi prispevke posameznih akterjev in akterk zajeti mnogoterost tako imenovane neodvisne kulturne scene, pri tem pa se spraševati, kaj ta scena danes sploh je in kako deluje, ter kakšna, če sploh, kakšna so njena (enotna) določila. Prav tako bo poleg odpiranja in opozarjanja na številne finančne, politične in katerekoli druge probleme, ki danes o(ne)mogočajo delovanje neodvisne kulture in umetnosti, namen simpozija na en dan in v enem prostoru zbrati uporabnike scene, da bi vzpostavili nek širši dialog. Kot rečeno, bo to prostor KUD-a Franceta Prešerna, najstarejšega neodvisnega prostora na domači kulturni in umetniški sceni, ki je zaradi številnih okoliščin, ki so simptomatične za sceno kot tako, pristal na robu (nadaljnjega) preživetja.

 

SEZNAM GOVORCEV:

 • Tomislav Vrečar (KUD FP)

 • Robert Bobnič (Radio Študent)

 • Jasna Babič (R. A. F. A. L., Gromka)

 • Miha Zadnikar (Defonija, Gromka)

 • Jernej Kaluža (Živko Skvotec ROG)

 • Borut Savski (Cirkulacija)

 • Stojan Georgiev (Bikofe)

 • Nenad Jelesijević in Lana Zdravković (Kitch)

 

TEME in VARIACIJE:

 • o težavah z definicijo: po čem, če sploh, prepoznamo neodvisnost? pravno-sistemska, produkcijska, politična, zgodovinska in kulturna določila neodvisnosti

 • zgodovinski/genealoški kontekst nastanka neodvisne scene in njenih transformacij

 • profiliranost, razdrobljenost, enotnost scene

 • politično-ekonomski pogoji za delovanje scene#1: razpisno-projektni produkcijski načini in viri financiranja

 • politično-ekonomski pogoji za delovanje scene#2: problemi javnega financiranja

 • organizacijske oblike#1: različni načini organiziranja in politično-sistemske oblike organiziranja

 • organizacijske oblike#2: razlike in razmerja med javnim, nevladnim, privatnim sektorjom in avtonomnimi oblikami organiziranja

 • o težavah s prostorom: boj za prostor in prostorska problematika

 • odnosi center - periferija

 • taktike in tehnike preživetja neodvisne scene

randomness