R A D A R | Radio Študent

RŠ logotip bel

Radia FM logotip

R A D A R

Odprta radijska (umetniško-teoretska) raziskovalna platforma RADAR je namenjena tako širši promociji in predstavitvi kot tudi radijski oz. (inter)medijski nadgraditvi in soustvarjanju umetniških dogodkov, projektov in iniciativ v polju ti. intermedijskih in uprizoritvenih umetnosti. Gre za partnersko platformo odprto za najrazličnejše oblike sodelovanja – tako s posamezniki kot tudi z društvi, galerijami, inštitucijami, drugimi radii ipd. –, ki skozi produkcijsko in komunikacijsko infrastrukturo Radia Študent podpira alternativne in inovativne uporabe radijskega medija v umetniške oz. širše družbeno in medijsko kritične namene.

Koledar intermedijskih dogodkov

 

RAD+ART produkcije

 

 

Podporniki:

 

Prispevki

Otvoritev sezone z ustvarjalci v preletu
 / 14. 9. 2020
Ponovitev specialne izdaje oddaje Detabuizator
 / 10. 8. 2020
Posnetek pogovora s Petrom Levartom in nastopa SSMKOSK
 / 13. 7. 2020

Informacije

RADAR – odprta radijska (umetniško-teoretska) raziskovalna platforma Radia Študent objavlja javni poziv posameznikom (umetnikom in neumetnikom), ter inštitucijam s področja umetnosti, humanistike in družbe za:

1) izvirna (ali ‘neizvirna’) dela s področja radijske in zvočne umetnosti;

2) že obstoječa ali nastajajoča dela, projekte in iniciative s področja intermedijskih in uprizoritvenih umetnosti, ki jih je možno smiselno radijsko oz. zvočno nadgraditi oz. (so)ustvariti;

3) teoretske pogovore, predavanja in druge oblike govornega izražanja, ki bi jih bilo smiselno radijsko prenašati oz. (so)ustvariti;

4) druge umetniške in/ali ne-umetniške, za komisijo aktualne in relevantne pobude posameznikov ali skupin.

 

Za vse naštete kategorije ponujamo produkcijsko-komunikacijsko infrastrukturo oz. studio in eter Radia Študent.

Prijave – v končni ali le v obliki idejne zasnove – pošljite na naslov: radar@radiostudent.si, kjer smo vam na voljo tudi za vsa druga vprašanja.

 

Hvala, da sodelujete z nami. Vaša radijska platforma, R A D A R.

Kontakt:
Zavod Radio Študent
RADAR
Cesta 27. aprila 31
1000 Ljubljana
Slovenija

FB: RADAR - Open Radio Investigative Art Platform
tel: 00386 41 267 322 / 00386 41 925 647
radar@radiostudent.si
www.radiostudent.si

randomness