14. september -
2. november 2018 -
balans
Samuel Blues
Baltazar
China Traffic
Maskardh
Apory Museum

Turneja ta vikend:

Balans, Apory Museum
19. 10. 2018
HANGAR BAR Izola

Samuel Blues, China Traffic
19. 10. 2018
TAMKOUńĆERI Celje

Baltazar, Maskardh
19. 10. 2018
MC KOTLOVNICA Kamnik

Balans, Samuel Blues
20. 10. 2018
WETRINSKY Maribor

Apory Museum, Baltazar
20. 10. 2018
MIKK Murska Sobota