O (de)politizaciji oblikovanja in vlogi bienala
 / 18. 9. 2014
O preminulem velikanu industrijskega oblikovanja
 / 17. 7. 2013
Subscribe to