Brisanje mej v študentskem zboru
 / 24. 2. 2021
Pregled postavk in vsebinskih obrazložitev resorjev v finančnem načrtu ŠOU
 / 23. 2. 2021
Izčrpavanje proračunske rezerve ŠOU
 / 22. 2. 2021
Skupščina ŠOS in novi predsednik ŠOS, kandidat za rektorja UL Igor Lukšič in upori študentov v tujini
 / 22. 2. 2021
Poročamo o stiskah otrok, medvrstniškem nasilju, odklanjanju šole
 / 21. 2. 2021
Letni program dela ŠDL in izboljševanje dialoga med upravo in stanovalci
 / 19. 2. 2021
O monopolu nad znanstveno produkcijo in (ne)napredku odprte znanosti
 / 18. 2. 2021
Novi direktor in prokurist ŠOU, dijaški bojkot pouka na daljavo, (ne)zvišana študentska urna postavka
 / 15. 2. 2021
Študentski sveti UL imajo nove izvoljence
 / 14. 2. 2021
Refleksije študentk in študentov o online izvedbi izpitnega obdobja
 / 12. 2. 2021
Zagon nasprotuje Klasincu na mestu direktorja ŠOU
 / 11. 2. 2021
Kaj so sredstva ŠOU in kaj je proračun ŠOU, od 2010 do 2021
 / 10. 2. 2021
Sklepi izredne seje in posvet na temo visokošolskega izobraževanja
 / 8. 2. 2021
Komentar Tineta Beleta
 / 7. 2. 2021
Hiperproduktivni kadri ŠOU – ali pač?
 / 6. 2. 2021
Spodletela komunikacija med upravo in stanovalci ŠDL
 / 5. 2. 2021
O potrebi po odprtju šol spregovorijo še strokovnjaki
 / 4. 2. 2021
Protesti proti zaprtju šol, letni program dela ŠDL, kaj bo z vpisom na študij
 / 1. 2. 2021
O iniciativi Nisam tražila in razkrivanju spolnega nasilja v akademskem prostoru
 / 31. 1. 2021
Gostujoči komentar: Borut Brezar
 / 30. 1. 2021
Univerza naj ostane javna, avtonomna in odprta
 / 29. 1. 2021
O položaju dijakov v času pouka na daljavo
 / 29. 1. 2021
Novi osnutek proračuna in vprašanje javnosti tokratne seje
 / 27. 1. 2021
O univerzitetnih praksah preverjanja znanja preko spleta
 / 24. 1. 2021
Na fotografiji so zaposleni v kulturno - zgodovinskem centru staroselskega ljudstva Muscogee v Oklahomi
O šolanju, kulturi in tradicijah staroselcev Severne Amerike in Kanade
 / 23. 1. 2021
Imenovanje novega direktorja
 / 23. 1. 2021
O pregledu stanja in sprememb na področju obravnave Afrike v slovenskem šolskem sistemu
 / 22. 1. 2021
Zaprt Študentski kampus
O finančnem načrtu največje študentske organizacije
 / 21. 1. 2021
O neenakosti izhodišč pri šolanju na daljavo
 / 17. 1. 2021
Bivanje v zaprtih študentskih domovih in negotova prihodnost Akademskega kolegija
 / 16. 1. 2021
Subscribe to