Rusija vs. Amerika, odškodnine žrtvam terorizma, bančne izgube, deflacija v Zimbabveju
 / 24. 7. 2019
Kako lahko z beljakovino iz svile ohranimo sadje sveže dlje časa in o genetiki mater dvojajčnih dvojčkov.
 / 9. 5. 2016
Subscribe to