Oli Rehn kritiziral Mody'sovo znižanje bonitetne ocene za Grčijo.
 / 16. 6. 2010
Subscribe to