Zakaj v zakonu o tujcih ostaja pogoj preizkusa znanja slovenskega jezika za priselitev družinskih članov?
 / 15. 3. 2023
Ob 50. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture
 / 30. 6. 2014
Pogovor o jeziku in drugih zadevah ...
 / 13. 1. 2011
Subscribe to