O izraelsko-jordanskem dogovoru o prodaji vode in izraelski »vodni politiki«
 / 17. 7. 2021
Rafael Benvenisti in druge novice.
 / 27. 2. 2015
O borbi, da se področja vodnih virov ne podvrže tržnim in liberalizacijskim silnicam.
 / 21. 2. 2014
Subscribe to