Kolikšno mero soodgovornosti lahko pripišemo politiki, ki naj bi se zlizala s tujimi gradbenimi lobiji.
 / 10. 7. 2012
Subscribe to