Sedanjost in prihodnost dela

1. April 2022 / 12.00

Sedanjost in prihodnost dela

Sindikati, država in lastniki kapitala naj bi se enakovredno pogajali ter skupaj tvorili uravnoteženo polje družbenih silnic.

Tak je vsaj vtis, ki ga dobimo, če prisluhnemo medijem in javni govorici odgovornih. Vendar po tridesetih letih vztrajnega krčenja, odbijanja in spodnašanja delavskih in socialnih pravic o enokopravnem partnerstvu ne moremo več govoriti. Na trgu dela vlada kombinacija slabih pogojev dela in slabega dostopa do informacij o pravicah, ki so tudi same po sebi pomanjkljive. Delavke in delavci slabo poznajo svoje pravice, jih vse prepogosto ne uveljavljajo in s tem soustvarjajo pogoje, ki slabšajo njihov položaj do te mere, da postajajo kršitve prevladujoča realnost tega trga. Pomemben del problema je, da v Sloveniji vlada velik manko pobud in organizacij, ki bi delavke in delavce pri njihovi borbi za izboljšanje in za nadzor nad pogoji dela podpirale. Kljub pomanjkanju pa nekaj takih organizacij le obstaja. Dve od teh sta Delavska svetovalnica in Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, ki kot partnerja v projektu Sedanjost in prihodnost dela prispevata svoje aktivnosti, znanje in izkušnje. Partner je tudi Radio študent, ki prispeva s svojo kapaciteto razširjanja v javnost in hkrati tudi z razumevanjem za tematiko. Prijavitelj projekta pa je Društvo za izobraževanje o stvarnosti, ki deluje kot povezovalec, podpira ustvarjalne momente ter provocira debato in jasnenje meta-pogleda na situacijo.

Projekta smo se lotili, da bi zmanjšali zevajočo informacijsko vrzel o delavskih in socialnih pravicah ter okrepili podporo delavkam in delavcem, ki se zavzemajo za svoje pravice in za nadzor nad pogoji, v katerih delajo.

Aktivnosti Sedanjosti in prihodnosti dela obsegajo:

  • Oddajo Odprto delovišče na Radiu študent, v kateri podajamo informacije o aktualnem stanju delovnih pogojev in socialnem položaju delavstva, nudimo nasvete in orisujemo delo sodelujočih organizacij, ki skušamo stanje izboljšati. Oddaja je namenjena delavkam in delavcem, posebej pa tistim, ki so jim kršene delavske in socialne pravice, pa se tega ali ne zavedajo ali pa ne znajo ali si ne upajo poseči po rešitvah, pomoči.

  • Aktivno javno komunikacijo in razširjanje vsebine oddaje, vključno s kratkimi videi, preko spletnih omrežij partnerjev projekta, namenjeno isti ciljni publiki. V videih povzemamo in slikovno približamo vsebine oddaje ciljni publiki: z nekaterimi videi bomo oddajo napovedali in v njej predstavili sogovorce, v drugih bomo povzemali pogosto kršene pravice (denimo omejitev delovnika), nizali kontakte, na katere se delavke in delavci lahko obrnejo in podobno.

  • Delo na Bazi znanj in nasvetov za primere kršitev delavskih in socialnih pravic, namenjeni delavkam in delavcem v stiski, ki aktivno iščejo orodja za obrambo svojih pravic in izboljšanje pogojev dela. Kot tudi strokovni in zainteresirani javnosti, kot referenčni material ter testament stanja. Objavljena bo kot spletna databaza na strani Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.

  • Pomembna razsežnost projekta je še povezovanje in nadgrajevanje znanj in kapacitet partnerstva o tem, kako se soočati s kršitvami pri delu in sociali, kako nuditi podporo uporabnikom in kakšne sistemske spremembe so potrebne in mogoče. Povezovanje poteka na več vzporednih nivojih: a) tekom usklajevanja delovnih procesov sodelujočih, b) skozi izmenjavo in souporabo znanj, izkušenj, primerov, materialov in kapacitet ter c) skozi soočanje praktičnih, miselnih in ustvarjalnih svetov partnerjev.

     

Oddaja Odprto delovišče, kratki videi in komunikacija preko spletnih omrežij osvetljujejo najpogostejše kršitve in težave na področju delavskih in socialnih pravic. Predstavljajo jih skozi konkretne primere zbrane tekom redne prakse svetovanja partnerjev projekta preko telefona, e-pošte in v živo. Pojasnjujejo njihov pravni vidik ter načine, zopet preko konkretnih primerov, kako se soočati z delodajalci odgovornimi za kršitve ter nadzornimi organi odgovornimi za zaščito pravic. Mimogrede osvetljio še njihov širši družbeno-ekonomski vidik. Ter svetujejo poslušalkam_cem, bralkam_cem in gledalkam_cem, ki v primerih prepoznajo lastno situacijo, kako se lotiti prizadevanj za zaščito pravic in izboljšanje pogojev dela.

Časovni format Odprtega delovišča omogoča bolj celosten in izčrpen pristop k obveščanju in aktivaciji, medtem, ko objave in komunikacija preko spletnih omrežij iste informacije, uvide in nasvete lansirajo v manjših, medijem primernejših paketih.Kontakt: odprtodelovisce@radiostudent.si

Prijavitelj in partnerji: Društvo za izobraževanje o stvarnosti, Delavska svetovalnica, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Radio študent

in njihovi kontakti: drustvostvarnost@protonmail.com , info@delavskasvetovalnica.si , borut.brezar@socialna-druzba.si , valentina.rajakovic@radiostudent.siProjekt financira Program Active Citizens Fund Slovenija 2014-2021.