SLEPE PEGE ZELENEGA PREHODA

SLEPE PEGE ZELENEGA PREHODA

22. 5. 2023 - 31. 8. 2023

Radio Študent je s projektom Slepe pege Zelenega prehoda skušal vzpostaviti javno razpravo, v katero je vključil tako strokovnjake in profesionalizirane NGO-je kot širšo javnost, saj le ta ostaja vedno nekje v ozadju, ko pride do razprave o pomembnih temah. Z organizacijo okroglih miz s strokovnjaki in s produkcijo poglobljenih oddaj naših novinarjev je RŠ skušal kar se da dobro ozaveščati širšo javnost o prednostih in slabostih tako imenovanega zelenega prehoda. Glavno aktivnost projekta predstavlja komunikacijska kampanja, ki smo jo vodili preko etra, spletne strani in socialnih omrežij RŠ, pa tudi preko programov radiev NOR in MARŠ, z njo pa smo o problematiki zelenega prehoda skušali ozaveščati tako širšo javnost, kakor vršiti pritisk na ostale odgovorne organe. Slovenija je skladno z evropskim pravnim okvirom zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE), kar seveda zadeva vse prebivalce RS. Obravnavani Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je prvič v zgodovini države uzakonjal tako imenovane regulativne peskovnike za preizkus novih tehnologij, v predlogu besedila pa so se med drugim nahajali razni seznami prednostnih območij za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn, uzakonjevalo se  je obvezo, da se te proizvodne naprave obvezno namesti pri novogradnjah, ki so večje od 1000 m2, oziroma na vseh obstoječih objektih, ki presegajo površino 1700 m2 ter odstranjuje nekatere postopkovne obveznosti umeščanja naprav tam, kjer so do takrat bile odsvetovane. S projektom Slepe pege zelenega prehoda smo skušali širšo javnost ozaveščati o napredovanju in problematiki novega predloga zakona.

Projekt je trajal med 22. 5. 2023 in 31. 8. 2023.

Projekt je bil podprt s strani ACF Slovenija.