Spoštuj besede!

Respect words

Spoštuj besede!

 Mednarodni projekt »RESPECT WORDS« (v slovenščini »SPOŠTUJ BESEDE«) s sloganom »etično novinarstvo proti sovražnemu govoru« naslavlja vlogo medijev in tistih, ki jih ustvarjajo, v razmerju do migracij in etničnih ter religijskih manjšin. Projekt vodi španska radio-televizija EMA-RTV.

V skrb vzbujajočem Evropskem kontekstu, ki ga zaznamujejo razčlovečene migracijske politike, pomanjkanje empatije do življenja in pravic migrantov, porast islamofobnega in ksenofobnega diskurza ter poblagovljenje novinarskih informacij, partnerji projekta »Respect Words« iz več kot 150 evropskih medijev, s približno 1300 novinarji iz 8 evropskih držav (Nemčije, Avstrije, Slovenije, Španije, Grčije, Madžarske, Irske in Italije) sodelujejo v težnji, da bi prispevali k ustvarjanju novih podob, ki so ključne v borbi proti sovražnemu govoru.

Projekt »Respect Words« je utemeljen na treh ključnih oseh:

Prva je usmerjena k oblikovanju in izvajanju etičnega kodeksa o novinarski obravnavi tematik, povezanih z migracijskimi procesi in z etničnimi in religijskimi manjšinami s strani priključenih partnerjev projekta. Za pripravo tega dokumenta bo vsak partner v svoji državi pripravil seminar, na katerem se bodo skupaj z institucijami in strokovnjaki zbirale, delile in reflektirale njihove ugotovitve, ki bodo kasneje sestavljale del skupnega evropskega etičnega kodeksa.

Preko druge osi bomo zagnali spletno interaktivno mapo, ki bo prikazovala evropske dobre prakse na področju migracijskih procesov in družbenih manjšin. Mapa bo dostopna na projektni spletni strani in bo tako te prakse združila ter jim omogočila vidnost v evropskem kontekstu. Pri tem bodo izpostavljene pozitivne pobude na področju komunikacije, informacij, kulture in vključevanja migrantov in manjšinskih populacij. Te dobre prakse bodo razširjene tudi na druga področja, kjer bodo služile kot primeri za izboljševanje medijske obravnave teh vprašanj.

Po tretji osi bodo partnerji projekta pripravili in prenašali evropsko radijsko kampanjo, ki se bo izvajala v obliki novičarskih programov, intervjujev in sporočil za povečanje zavesti in razumevanja humanitarne krize, njenih vzrokov, migracijskih procesov, pravic beguncev ter etničnih in religijskih manjšin. Medijska kampanja bo delovala pod skupnim projektnim imenom “Respect Words”, moto kampanje pa bo “Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru” v različnih jezikih.

 

SEMINARJI – link do Ljubljanskega (https://radiostudent.si/respect-words/lokalni-seminar.html)

Znotraj delovnega načrta projekta “Respect Words” bo vsak partner v prvi polovici leta 2017 v svoji državi organiziral seminar za novinarje, strokovnjake za komuniciranje in organizacije, ki delujejo na področju migracij in družbenih manjšin.

Namen predavanj in razprav, ki bodo del seminarja, je premisliti in razpravljati o vlogi medijev in tistih, ki delujejo na področju medijev, pri obravnavanju informacij, povezanih z migracijskimi procesi, ki se vse od konca 20. stoletja povečujejo zaradi vojn in osiromašenja, povzročenega s strani političnih in ekonomskih modelov, ki niso zmožni globalizirati pravic, o katerih na veliko pridigajo.

Preko predavanj in diskusij z novinarji in strokovnjaki na področju migracijskih procesov bomo analizirali najpomembnejše vidike, ki prispevajo k sejanju sovražnega govora v Evropi. Tako bodo debate predstavljale doprinos k ugotavljanju vzrokov in k oblikovanju predlogov za pristope k iskanju rešitev, ki jih mora družba z vidika humanitarne krize, v kateri živimo, nujno zahtevati.

In končno bomo s seminarji stremeli k oblikovanju ključev za spreminjanje, prevpraševanje in povrnitev nalog, ki jih morajo mediji družbeno uresničevati, pri čemer bomo ponovno vzpostavili njihovo zavezo evropskemu državljanstvu. Čeprav je seminar namenjen informiranju in razpravi med strokovnjaki, je debata odprta tudi za širšo javnost, kajti premišljevanje tega modela je naloga vseh nas.

Zaključki vsakega seminarja bodo po analizi in sistematizaciji izraženi v skupnem dokumentu, ki ga bo pripravilo osem projektnih partnerjev, torej v: etičnemu kodeksu o novinarski obravnavi migracijskih procesov in družbenih manjšin v Evropi.

 

EVROPSKI ETIČNI KODEKS ZA MEDIJE

Etični kodeks o novinarski obravnavi migracijskih procesov in družbenih manjšin v Evropi je dokument, ki bo predstavljal rezultate izmenjave zaključkov seminarjev, ki so bili/bodo izvedeni s strani vseh partnerjev projekta Respect Words. Poleg tega se bo kodeks odražal v participacijskih procesih, ki bodo utemeljeni na prispevkih stokovnjakov za komuniciranje in prispevkih institucij, ki delujejo na področju manjšin in migrantske populacije.

Namen etičnega kodeksa, ki ga bo s predvajanjem oddaj podpiralo 150 medijskih partnerjev projekta Respect Words, je vzpostaviti ključni element v procesu izboljšanja medijskega pokrivanja migracijskih procesov in etničnih ter religijskih manjšin v Evropi.

Dokument, ki bo vseboval etični kodeks, bo dostopen v osmih jezikih (nemščini, slovenščini, španščini, grščini, madžarščini, angleščini, irščini in italijanščini) in bo nudil praktične informacije z izhodišči za strokovnjake na področju komuniciranja, ko ti poročajo o vsebinah povezanih z migracijskimi in manjšinskimi tematikami. Dokument bo vseboval tudi informacije o posledicah sovražnega govora v osmih evropskih državah, primere dobrih in slabih novinarskih praks v primerih poročanja o manjšinah in migracijskih procesih. Nenazadnje bo kodeks vseboval tudi priporočila, kako spoštovati načela Mednarodne deklaracije o človekovih pravicah v novinarskih praksah.

Za urejanje in objavo dokumenta je zadolžen avstrijski partner – Mednarodni novinarski inštitut (The International Press Institute).

 

EVROPSKA RADIJSKO-ODDAJNA KAMPANJA

Z namenom delovanja proti sovražnemu govoru v medijih in z namenom povečanja zavedanja med evropskimi državljani o vprašanjih, ki so povezana z migracijskimi procesi, človekovimi pravicami in položajem etničnih in religijskih manjšin v naši družbi, se je oblikovala ideja o radijski kampanji. Kampanja bo osnovana na praktičnih priporočilih etičnega kodeksa, ki ga bodo partnerji projekta Respect Words razvili skupaj.

Ključno je, da evropski mediji delujejo kot gonilo za promocijo vrednot, kot so mir, toleranca, solidarnost in človekove pravice. Radijska kampanja, ki jo bo izvajalo več kot 150 oddajnih radijskih postaj v sedmih evropskih državah, bo naslavljala in analizirala problematike, povezane s kulturno raznolikostjo v kontekstu humanitarne krize. Poleg tega bomo s kampanjo poskrbeli za vidnost pobude in projekta, kar bo pomagalo pri grajenju novih podob, ki temeljijo na vključevanju, spoštovanju in človekovih pravicah.

V šestih mesecih bo od konca leta 2017 vsak partner projekta Respect Words v svoji medijski mreži pripravil in predvajal 20 radijskih programov, s čimer bomo dosegli več kot 4 milijone poslušalcev na evropski ravni.

Projekt je podprt s strani programa za pravice, enakost in državljanstvo EU. 

,
randomness