Urbana študentska medijsko-izobraževalna platforma 2020

12. Oktober 2020 / 12.00

Radio Študent (RŠ) je ena največjih evropskih nekomercialnih radijskih postaj ter največja študentska radijska postaja v Evropi, ki sodeluje z več kot 250 rednimi programskimi sodelavci ter ustvarja 17 ur lastne dnevne radijske produkcije v živo (13 ur ob koncu tedna). Svoj študentski informativno-kulturni radijski program neprekinjeno oddaja že vse od ustanovitve leta 1969, ko je RŠ postal prva radijska postaja izven sistema državne radio-televizije nekdanje Jugoslavije. Tradicijo ustvarjanja kakovostnega, pestrega in aktualnega programa dopolnjuje tudi vzgojno izobraževanje.

Na RŠ vsako leto usposabljamo mlade avtorje za novinarska in druga dela na radijski postaji. Hkrati jih pripravljamo za dela v drugih medijih kot so tisk, televizija, splet itn. S posvečanjem zahtevnejšim in zapostavljenim temam izobražujemo tudi svoje in širše poslušalstvo. RŠ se skozi vso svojo zgodovino in tudi danes pomembno trudi za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti. Po svoji organizacijski strukturi ter programskih in izobraževalnih dejavnostih je Radio Študent unikaten medij na slovenskem in na evropskem in svetovnem nivoju.

Vsako leto so na RŠ izvedene avdicije za nove sodelavce vseh glavnih uredništev, ki jih sestavljajo: Aktualno-politična redakcija, Redakcija za kulturo in humanistične vede, Glasbena redakcija, Univerzitetna redakcija in v letu 2014 vzpostavljena Znanstvena redakcija. Zraven delujeta dve programski službi: Tonsko-tehnična služba RŠ in Služba za napovedovanje RŠ. Na avdicije se je letos prijavilo preko 200 zainteresiranih kandidatov, zato pričakujemo vključitev preko 60 novih mladih sodelavcev in sodelavk v aktualno in izvirno produkcijo programskih vsebin RŠ, vključno s produkcijo programskih vsebin projekta URBANA ŠTUDENTSKA MEDIJSKO-IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA 2020.

Projekt preko vključevanja sodelavcev iz cele Slovenije in preko diverzitete svojih splošno-informativnih, kulturnih, znanstveno-strokovnih raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin pomembno prispeva k razvoju osrednjeslovenske regije na območju FM slišnosti RŠ kot tudi za razvoj lokalnih skupnosti in posebnih, tudi manjšinskih, programskih vsebin izven matičnega območja FM slišnosti RŠ. Sodelavci Radia Študent so večinoma mladi ljudje, ki študirajo v Ljubljani. Z znanjem in delovnimi izkušnjami, ki jih pridobijo pri izvajanju projekta, znatno prispevajo k omogočanju uresničevanja pravice za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim. Dobršen delež teh sodelavcev se kasneje aktivno integrira v lokalne ali manjšinske mladinske, kulturne in medijske dejavnosti.

V okviru projekta URBANA ŠTUDENTSKA MEDIJSKO-IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA 2020 RŠ ponuja prostor rednemu objavljanju aktualnih, avtorsko izvirnih, radijsko komunikativnih in strokovnih prispevkov s področja znanosti, glasbe, sodobne vizualne in raziskovalne umetnosti, literature, humanistike, filozofije, filma, videa, gledališča, plesa, stripa, informatike, novih medijev itn., hkrati pa bo svoje poslušalce iz lokalne skupnosti območja FM slišnosti in obiskovalce naše spletne strani iz drugih lokalnih skupnosti v Sloveniji, regiji, Evropski Uniji in svetu tekoče informiral o aktualnem družbeno-političnem dogajanju v Ljubljani, Sloveniji, regiji, Evropi in svetu, pri čemer bo posebno pozornost seveda posvečal študentski populaciji in mladim na sploh.

Vsebina projekta je sestavljena iz raznolikih aktualnih, kakovostnih ter avtorsko izvirnih informativnih, izobraževalnih, znanstvenih, političnih, kulturno-umetniških, kulturno-zabavnih, glasbenih, študentskih in mladinskih radijskih oddaj in rubrik ter spletnih vsebin, ki jih prispeva velika ekipa sodelavcev različnih redakcij in služb, kot tudi zunanji avtorji, skupine in organizacije, torej vsi, ki so vpeti v produkcijo RŠ.

Raznolik razvoj slovenske medijske krajine s kakovostjo, izvirnostjo, komunikativnostjo in aktualnostjo raznolike avtorske obravnave je v formalnem smislu zagotovljen tudi s tem, da so v projekt vključeni praktično vsi novinarski oz. radijski žanri (dnevno informativne oddaje, informativni magazini, aktualni intervjuji, omizja – okrogle mize, razprave, pogovori, reportaže, komentarji, izjave, avtorske oddaje s področja različnih umetniških in glasbenih zvrsti, recenzije in kritike, radijske pripovedi, literarni prispevki, posnetki in prenosi dogodkov, satirične oddaje, kontaktne oddaje itn.), v katerih se redno, objektivno in uravnoteženo predstavljajo politično delovanje in stališča raznih organizacij, civilno-družbenih gibanj in posameznikov ter politične pozicije in opozicije v vseh njihovih razsežnostih.