Devetindvajseta nujna seja odbora za kulturo
 / 11. 12. 2020
O znanstvenih in političnih vidikih povezanih z NEK
 / 15. 7. 2017
Recenzija knjige Made in Yu - ur. Tanja Petrović in Jernej Mlekuž (ZRC, 2016)
 / 1. 12. 2016
Recenzija Vstajniškega dnevnika Franca Trčka.
 / 7. 1. 2014
Subscribe to