Disjawn, Slaktgrav, Chaos A OK, Etapöntö, Dysteria, Niet, Grazias por nada, Dead Kennedys, Jello Biafra
 / 25. 8. 2015
Sin Dios, Beton, Skeleton, Crutches, Gum Bleed, More Dangerous than a 1000 Rioteres, Life In Peril, Upset
 / 29. 4. 2014
Thought Reform, Fakofbolan, Colisão Frontal, Detox, Bleeding on Wednesday, Midway, DUP, GUB...
 / 10. 9. 2013
Subscribe to