O Naravnem romanu in Fiziki žalosti ter njunih predsokratskih nagibih
 / 17. 9. 2020
O predavanju popularnega italijanskega filozofa z naslovom Mladi in nihilizem
 / 18. 2. 2013
Subscribe to
randomness