50 presežnih elektronskih izdaj iz Jugosfere + 75 častnih omemb
 / 25. 12. 2020
Posnetek predavanja Svetlane Maraš v okviru Living Archiva feminističnega kuratorskega kolektiva Red Min(e)d.
 / 11. 5. 2015
Napoved dogodka Živeči arhiv kot univerzitetni feministični predmet
 / 5. 5. 2015
... na festivalu Swiss Music Days v Beogradu ....
 / 17. 10. 2013
Subscribe to