Tekovine našega revolucionarnega odpora
Audio file
29. 3. 2013 – 7.05
Mlad političen kader, izbor najbolj inteligentnega turističnega vodiča. Komentar: Angelca Likovič
Audio file
22. 2. 2013 – 7.00
Anonymous
Edino smiselno vzročno-posledično vez lahko ljubezni predstavlja smrt.
Audio file
28. 12. 2012 – 7.00
Anonymous
Polje podnaslov je potrebno izpolniti.
Audio file
25. 1. 2012 – 7.05
Anonymous
Poskus demitologizacije Republike Češke