Mlad političen kader, izbor najbolj inteligentnega turističnega vodiča. Komentar: Angelca Likovič
 / 29. 3. 2013
Edino smiselno vzročno-posledično vez lahko ljubezni predstavlja smrt.
Anonymous
 / 22. 2. 2013
Polje podnaslov je potrebno izpolniti.
Anonymous
 / 28. 12. 2012
Poskus demitologizacije Republike Češke
Anonymous
 / 25. 1. 2012
Subscribe to