IŠČEMO SODELAVCE*

DNEVNI KREATIVNI OPERATIVEC

Tebe, ki te krasijo vestnost, natančnost in malce višja raven pismenosti.

Tebe, ki se nikoli ne zadovoljiš zgolj s Ctrl+C in Ctrl+V.

Tebe, ki boš zadnji branik med etrom in kapitalom.

Tebe, ki lahko kdaj ostaneš tudi malo dlje.

Tebe, ki se naslednje jutro zarana zbujaš.

Tebe, ki zaznaš priredja in podredja ter večpomenskost besed.

Tebe, ki te v očeh še izda zelena, a te kmalu več ne bo.

Tebe, ki te bomo, ko bosta v ustreznem razmerju tako čas kot občutek, izučili tudi mojstrstva radijskega tekstopisja in režije.

Torej tebe, ki se ti potlej seveda obeta presvetla karierna prihodnost znotraj oglaševalske panoge. LOL

Opis nalog: predelava in pisanje krajših oglasnih besedil, koordinacija med marketingom in etrom RŠ, vodenje evidenc, sodelovanje pri pisanju in režiji radijskih oglasov, sodelovanje pri oblikovanju komunikacijskih strategij RŠ, komuniciranje z naročniki, klasične pisarniške zadolžitve …

Prijave zbiramo do 6. 6. 2018 do 23:59 na naslov marketing@radiostudent.si

V zadevo vpiši "MRŠ avdicija". Seveda pa priloži CV, kontaktne podatke in kvazimotivacijsko pismo.

 

*No, pač, napotnica ali avtorska pogodba. Posebno veseli bomo študentov. Jasno.