Praise the Plague, Kamra, Orphan Goggles, Lantlôs, ARID, Sunless, Melancholia, Willzyx, wasted death
 / 10. 8. 2021
V oddaji bo imela glavno besedo blasfemija, pa naj bo to v sporočilnem ali pa v glasbenem smislu.
 / 24. 7. 2012
Od Luca Turilli's Rhapsody, preko Ihsahna do Nile!
 / 26. 6. 2012
Subscribe to