O ustanovitvi Višje vojaške strokovne šole ...
 / 13. 12. 2019
Dodatki za stalno pripravljenost in militarizacija šolskega kurikuluma
 / 13. 1. 2016
vabilo na seznanitev z vojaško dolžnostjo
 / 19. 3. 2015
Subscribe to