Januarski velekoncert novonastalega mednarodnega "improcore" okteta.
 / 15. 1. 2018
Multislow - slovenski derivat neposlušlivih godb s pričetkom v nočnem programu RŠ
 / 1. 9. 2015
Mednarodno srečanje improvizatorjev v kumrovškem Spomen domu
 / 18. 8. 2015
Eksplozivni obisk Bistrice ob Sotli ...
 / 12. 5. 2015
Subscribe to