Roland Barthes: Šelestenje jezika (Krtina, 2021)
 / 3. 6. 2021
Sebastian Rödl - Samozavedanje, 2018, Krtina (Temeljna dela)
 / 19. 2. 2019
Ludwig Wittgenstein - Modra in rjava knjiga, Krtina, 2016
 / 4. 10. 2017
Subscribe to