29. 3. 2021 – 17.35

Pravila za sodelovanje v nagradni igri "Kino Šiška: Damir Avdić"

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»KINO ŠIŠKA: DAMIR AVDIĆ«

 

1. člen

(splošne določbe)

 

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „Kino Šiška: Damir Avdić” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na Radiu Študent.

 

(2) Organizator nagradne igre je RADIO ŠTUDENT, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradno igro izvaja za CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana, za koncert »Damir Avdić«.

 

(3) Šteje se, da se z uporabo storitve uporabnik strinja in potrjuje Pravila za sodelovanje v nagradni igri »Damir Avdić«, ki so objavljena na spletni strani www.radiostudent.si. Odgovornost za delovanje storitve in reševanje reklamacij nosi Zavod Radio Študent.

 

2. člen

(trajanje nagradne igre)

 

(1) Nagradna igra bo na sporedu Radia Študent v torek, 30. 3., ob 14.30. Trajala bo 10 minut.

 

3. člen

(pogoji sodelovanja)

 

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo poslušalci in poslušalke, ki so starejši od 18 let.

 

(2) Uslužbenci organizatorja nagradne igre ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), uslužbenci vseh podružnic in/ali agencij, povezanih z organizatorjem oziroma z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna v

primeru, da bo odkrita.

 

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen

(načini sodelovanja v nagradni igri)

 

(1) Radio Študent v okviru promocijskega termina v etru pozove k sodelovanju v nagradni igri.

 

(2) Priložnost za sodelovanje dobi poslušalec, ki pokliče v radijski eter v času promocijskega termina, potem ko radijski povezovalec pozove poslušalce h klicu. Naenkrat dobi priložnost za sodelovanje samo en poslušalec. Če poslušalec ne uspe odgovoriti na nagradno vprašanje, dobi priložnost naslednji klicatelj oziroma klicateljica.

 

(3) Ko je poslušalec na telefonski liniji s studiem Radia Študent, mora odgovoriti na eno izmed dveh nagradnih vprašanj, ki jih v okviru promocijskega termina zastavi voditelj. Če poslušalec v pol minute ne uspe pravilno odgovoriti na eno od nagradnih vprašanj, do nagrade ni upravičen.

 

(4) Za pravilnost poteka nagradne igre v studiu Radia Študent skrbi posebna komisija, sestavljena posebej za to nagradno igro, ki jo sestavljata dva člana.

 

(5) Poslušalec med sodelovanjem v nagradni igri ne sme uporabljati nobenih snemalnih naprav.

 

(6) Če Radio Študent ugotovi kršitev pravil, je poslušalec diskvalificiran in ni upravičen do nagrade.

 

(7) Če med klicem zaradi slabe ali poslabšane kakovosti telefonskega signala ni mogoče vzpostaviti jasne komunikacije med voditeljem igre in klicateljem, si Radio Študent pridržuje pravico, da takšen klic prekine.

 

5. člen

(pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

 

(1) Poslušalci in izbrani uporabniki, ki so v živo povezani s studiem Radia Študent, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Producent in komisija Radia Študent imata pravico, da prekineta klic ali zavrneta izdajo nagrade, če presodita, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci oziroma uporabniki ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v oddaji.

 

6. člen

(izključitev odgovornosti producenta)

 

(1) Organizator ne odgovarja za zasedenost telefonskih linij v času trajanja nagradne igre.

 

(2) Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare omrežja ali telefonskih linij ter napačno razumljene namige ali komunikacijo.(3) Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade.

 

7. člen

(Nagrade)

 

(1) Poslušalec, ki pravilno odgovori na eno od zastavljenih vprašanj, je upravičen do nagrade, ki jo prispeva Center urbane kulture Kino Šiška. Vsaka nagrada zajema po eno virtualno vstopnico (vrednost 7€) za koncert Damirja Avdića prek spletne platforme Entrio.

 

(2) Tržna cena nagrade ne presega 42 EUR, zato nagrada ni obdavčena.

 

(3) Center urbane kulture Kino Šiška nagrajencu ali nagrajenki na elektronski naslov pošlje dostop za prevzem virtualne vstopnice za spletni koncert Damirja Avdića.

 

(4) Nagrada ni prenosljiva.

 

(5) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

 

8. člen

(varstvo osebnih podatkov)

 

(1) Vsi osebni podatki, ki jih bo organizator pridobil s strani sodelujočega, bodo uporabljeni

izključno za namene pošiljanja nagrade.

 

(2) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi pravili, ki so dostopna na naslovu https://radiostudent.si/info. Osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 

(3) Podatki uporabnikov (tj. telefonska številka, elektronski naslov ipd.) bodo z zaključitvijo nagradne igre izbrisani in jih organizator ne bo hranil v nikakršni obliki.

 

9. člen

(reklamacije)

 

(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov marketing@radiostudent.si ali pokličete na številko 01/242 88 06.

 

10. člen

(dodatne informacije o nagradni igri)

 

(1) Pogoje nagradne igre je treba tolmačiti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

(2) Producent si pridržuje pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

11. člen

(Pristojno sodišče)

(1) Za morebitne spore, nastale v povezavi z nagradno igro je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani 

 

Ljubljana, 29. 3. 2021

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.