poročilo o dogajanjus 2. redne seje Študentskega zbora
 / 24. 11. 2014
Soočenje pogledov in stališč o predlaganih spremembah statuta ŠOU.
 / 3. 12. 2013
Subscribe to