Protesti v Indiji in Ukrajini, Ev. sodišče za člo. pravice odločilo, da ni pristojno za odločitve Lj. banke
 / 16. 12. 2020
Za podhranjene univerze očitno ni drugega izhoda kot razpis zgolj izrednih študijev.
 / 26. 9. 2012
Subscribe to
randomness