O gelu s kovalentno vezanim peptidom, ki ima protimikrobne lastnosti
 / 27. 5. 2021
Intervju z Jako Snojem, raziskovalcem sinteznih proteinov
 / 19. 2. 2020
Subscribe to