Avdicije Radia Študent 2016

Avdicije Radia Študent 2016

5. 10. 2016 - 30. 4. 2017

Zavod Radio Študent (RŠ) je ustanovila Zveza skupnosti študentov Slovenije 9. maja 1969. RŠ je nastal kot neposredna posledica študentskih demonstracij iz leta 1968. Je prvi elektronski medij na območju nekdanje Jugoslavije, ki je deloval izven sistema Jugoslovanske radiotelevizije in hkrati najstarejši nenehno delujoči študentski in skupnostni radio v Evropi. Danes je Radio Študent ena najstarejših in največjih evropskih urbanih nekomercialnih radijskih postaj ter neprofitna civilno-družbena in kulturno-izobraževalna organizacija, s sediščem v Ljubljani v Sloveniji.

Že vse od svojih začetkov je RŠ izvajalec neformalnih usposabljanj na področju vseh novinarskih zvrsti v okviru svojih 4 uredništev (Aktualno-politična redakcija, Redakcija za kulturo in humanistične vede, Glasbena redakcija, Univerzitetna redakcija in novejša Znanstvena redakcija ) ter svojih dveh programskih služb (Služba za napovedovanje in Tonsko-tehnična služba), od začetka tega desetletja naprej deluje tudi pri usposabljanjih mladih na področju spletnega novinarstva. Poleg tega pa se sodelavci RŠ preko programskih vsebin RŠ in sodelovanja v širši kadrovski sestavi uredništev in službe tudi izpopolnjujejo na področjih timskega dela, delovanja v raznolikem in inovativnem delovnem okolju, kritičnega mišljenja, poznavanja raznolikih kulturnih vsebin in tudi mentorstva drugim mladim, saj je pomemben del prenosa znanja poteka po principih učenja ob delu.

Avdicije in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske in spletne novinarje

Radio Študent že vrsto let usposablja nove kadre radijskih novinarjev, s širokim spektrom znanj, v zadnjih 5 letih pa je močno okrepil svoje delovanje tudi na področju spletnih medijev, še posebej v okviru svoje spletne strani (www.radiostudent.si), ki je bila obnovljena v maju 2012 in postaja prava »zbirka znanj Radia Študent«. Naša produkcija torej pokriva tako radijsko novinarstvo, kot tudi spletno novinarstvo za potrebe delovanja spletnega portala in vseh spletnih objav.

Glavni namen projekta je izvesti avdicije in usposabljati mlade za radijske novinarje na področju 4 uredništev in spletne službe, gre za sledeča uredništva in področja usposabljanja: Aktualno-politične redakcije (informiranje, družbeno-politične teme, komentarji, okrogle mize, poročila, družbene manjšinske skupnosti), Univerzitetne redakcije (informiranje, družbeno-politične teme, komentarji, okrogle mize, poročila, študentske teme in visoko šolstvo), Redakcije za kulturo in humanistične vede (informiranje, kulturno-umetniške vsebine, recenzije/kulturna kritika, komentarji, okrogle mize, poročila), Glasbene redakcije (informiranje, intervjuji, recenzije/glasbena kritika in glasbene opreme) ter spletnega novinarstva za samostojno novinarsko delo v sklopu posameznih redakcij (APR, UR, RKHV in GR) oziroma programske spletne službe, glede na potrebna znanja novinarskih sodelavcev za delo na spletu.

- Ciljna skupina: 15 - 29
- Trajanje projekta: 5.10.2016 - 30.4. 2017
- Spletna stran projekta: www.radiostudent.si
- Lokacija izvajanja projekta: Svetčeva 9, Blok XIV
- Strošek: Brezplačno

Proglas Radia Študent nagovarja vse mlade, izobražene ali sposobne in navdušene, ki bi želeli prispevati k odpiranju horizontov sebi in drugim na sledečih področjih: politika - notranja ali zunanja, kultura in humanistične vede, glasba, izobraževanje ter nenazadnje znanost in tehnologija, da stopijo v naše vrste in postanejo del ustvarjalcev programa Radia Študent.

Mestna občina Ljubljana

Ta projekt podpira Mestna občina Ljubljana v sklopu programa Avdicije in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske in spletne novinarje 2015-2017.

,