EKOVEST - Širi vest in zavest o ekologiji

1. Marec 2017 / 12.00 - 31. Oktober 2017 / 12.00

V sklopu projekta Ekovest, ki ga je podprl Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad, smo na Radiu Študent izvajali komunikacijsko kampanjo, skozi katero smo širšo javnost izobraževali in ozaveščali o prečih okoljskih vprašanjih in problemih. Pri izbiri tematik smo izhajali iz področij, ki zadevajo učinkovito rabo energije in njene obnovljive vire ter se ukvarjali z vprašanji trajnostnega razvoja in naložb v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. Izhajali smo iz problema CO2 emisij, ki so pomemben vzrok problematičnih podnebnih sprememb. Omenjene podnebne spremembe, ki so predvsem povezane z ogrevanjem ozračja in spreminjanjem klime na določenih kritičnih območjih ter topljenjem ledenikov na Zemljinih polih, imajo lahko katastrofalne posledice za prebivalce planeta. Zavedajoč se problema so Evropske politike na področju okolja zastavile jasen cilj, ki narekuje, da je emisije CO2 potrebno v naslednjih 30 letih zmajšati za 90%. Kot vemo, je glavni povzročitelj pretiranih emisih CO2 v ozračje izgorevanje fosilnih goriv, ki še vedno predstavljajo osnovni vir za proizvodnjo energije, kar pomeni, da je za zajezitev problema ključen prehod na alternativne, obnovljive vire energije. 

Opisane problematike smo obravnavali skozi kompleksne oddaje, jutranje pogovore in javni dogodek "Vprašanje prave zelene energije", ki smo ga izvedli 26.10. 2017 v Trubarjevi hiši literature.