MočNe RaMe – Opolnomočenje neodvisnih radijskih medijev

MočNe RaMe – Opolnomočenje neodvisnih radijskih medijev

Opolnomočenje neodvisnih radijskih medijev in profesionalizacija delovanja NVO 

 

Nevladni radijski mediji predstavljajo v Sloveniji glavnino tretjega medijskega sektorja, ki je finančno podhranjen in temelji na prostovoljstvu. Partnersko povezovanje na tem področju predstavlja skupne rešitve in priložnosti na področju medijske prisotnosti in dostopnosti ter izobraževalne dejavnosti.

Zavod Radio Študent, Zavod Mariborski radio Študent in Neodvisni obalni radio (NOR) so se partnersko povezali v okviru projekta MočNe RaMe, ki je namenjen zaposlitvam in organizacijskemu razvoju. Namen partnerske povezave je krepitev posameznih nevladnih radijskih medijev, povečanje njihove stabilnosti, inovativnosti, učinkovitosti, organizacijske in finančne vzdržnosti ter osnovanje trajnega partnerstva. Projekt je financiran iz razpisa Ministrstva za javno upravo v skladu s cilji Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Načrtovane dejavnosti trajnostnega opolnomočenja nevladnega sektorja sledijo smernicam v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Usklajene so tudi z opredelitvijo ključnih ukrepov in instrumentov za krepitev zmogljivosti NVO v programskem obdobju 2014 - 2020.

Namen projekta je nova produkcija in izmenjava vsebin na področju organizacijskega razvoja vključenih nevladnih radijskih medijev, izobraževanje, strateški in funkcionalni razvoj produkcijskega procesa, pridobivanja komercialnih in donacijskih virov ter zagovorniško delovanje na področju neodvisnih radijskih medijev na državni ravni.

 

 

randomness