V tretje gre rado

V tretje gre rado

Glavni cilj projekta V tretje gre rado je s celovito komunikacijsko kampanjo opozoriti javnost, da je ureditev zakonodajnega statusa tretjega medijskega sektorja v javnem interesu. S pomočjo javne podpore bomo poskusili doseči spremembe in dopolnitve besedila predloga novega Zakona o medijih. Tretji medijski sektor poleg specifične demokratične organiziranosti in neprofitnega delovanja pokriva področja, ki so manj zastopana v glavnih medijih v Sloveniji. Skupnostni mediji, ki so večji del tretjega medijskega sektorja, spodbujajo medkulturni dialog in krepijo medijsko pluralnost na način, da ponujajo medijski prostor različnim manjšinam, marginaliziranim družbenim skupinam ter subkulturam.

V okviru projekta bomo pripravili dokument, ki bo analiziral trenutno stanje in podal predloge za spremembe. Političnim odločevalcem bomo na ta način ponudili smernice za zakonske rešitve in hkrati poskušali s komunikacijskimi aktivnostmi doseči močno podporo splošne in strokovne javnosti. Komunikacijsko kampanjo bomo izvedli preko radia, spleta, javne debate in socialnih omrežij. S predstavitvijo primerov dobre prakse iz tujine na tem področju želimo informirati javnost o možnih drugačnih zakonodajnih ureditvah strukturne podpore skupnostnim medijem.

,