O Naravnem romanu in Fiziki žalosti ter njunih predsokratskih nagibih
 / 17. 9. 2020
Georgi Gospodinov: Fizika žalosti (APK, Cankarjev dom; 16.11.2016)
 / 21. 11. 2016
Subscribe to
randomness