Kriza političnega modernizma (The Crisis of Political Modernism, David N. Rodowick, 1988)
 / 15. 10. 2018
41. sklep Senata FF ali vročekrvne jezikoslovne debate
 / 22. 6. 2018
Ob prevodu: Deleuze & Guattari: Anti-Ojdip (Krtina, 2018)
 / 18. 3. 2018
Recenzija Tinjanovega Vprašanja pesniškega jezika
 / 24. 2. 2017
Subscribe to