Ob 140. obletnici smrti Josipa Jurčiča, očeta slovenskega romana
 / 6. 5. 2021
v romanu Čas koz Luana Starove
 / 2. 6. 2020
Radijska igra in njena zgodovina
 / 28. 10. 2018
Apel in čevljar, Prešeren in Kopitar (aka Vesel-Koseski), Bleiweis in Kurnik, Zupan in policaj
 / 3. 10. 2016
90-obletnica Ivana Marinčka, teden italijanskega jezika ipd.
 / 22. 10. 2012
Subscribe to