| Radio Študent
Socialna država, kapitalizem, strategija dolgožive družbe itd.
 / 15. 6. 2017
Michael Heinrich – Kritika politične ekonomije: Uvod (Sophia, 2013)
 / 1. 5. 2014
Javni pogovor z Michaelom Heinrichom, razstava V dialogu s fotografijo in Bralna značka
 / 12. 3. 2014
Subscribe to