Gostujoči stroji: Andrej Tomažin, Reza Negarestani, Edmund Berger, Kevin Rogan
 / 29. 4. 2019
Youtube, Death Grips, Rainforest Spiritual Enslavement, Kobje, Preoccupations
 / 23. 3. 2018
Pot mu prekrižajo nazarenski dinozavri in stekleni voli
 / 1. 7. 2013
Subscribe to
randomness