Polemiziranje o tem, ali je slikanica zgolj podvrst stripa
 / 1. 11. 2020
Poglobitev v McCloudovo teorijo prek Kako razumeti strip in Kako narisati strip
 / 21. 7. 2018
Subscribe to