Audio file
21. 5. 2018 – 16.00
O možni ustavni presoji Zakona o visokem šolstvu
Audio file
24. 3. 2017 – 12.00
Izhodišča ZViS