Radijska nadaljevnaka Clinamen Drogin - 8. del

Audio file

Še vedno se nahajamo sredi majske tajne misije. V njej so na podlagi eksperimenta Lorda Bajrama Anđelkovića v kreativnem laboratoriju kulturne sekcije Vodikove domačije v Ljubljani s plovila slovenske firme Timeless defence po vrhnjih robovih stratosfere pričeli kontrolirano spuščati raztopino, ki so jo uporabljali v eksperimentu. Raztopina, ki je bila sestavljena iz vode kot stranskega produkta uporabe zelenega vodika v Vodikovi domačiji, 2CB-ja, DMT-ja in »čangerja«, naj bi povzročila morebitno odpravo ruske substance s tako imenovano seksualizacijo stratosfere. V Vodikovi domačiji je v provizorični kinodvorani neposreden prenos akcije spremljalo poleg slovenskega premierja »J-ja« in predsednice Evropske komisije »RCP 1.9« še nekaj drugih visokih gostov. Ko je bilo plovilo na višini med 49 in 50 kilometrov nad Berlinom, torej po predvidevanjih Lorda Bajrama Anđelkovića blizu ekvanta oziroma »gravitacije nič«, je le-ta iz kontrolne sobe Vodikove domačije dal ukaz za postopno sproščanje raztopine iz rezervoarja plovila.

Ruska substanca je več kot očitno reagirala na raztopino. Po stratosferi so se začeli izrisovati deferenti in epicikli, ki so se množili s takšno hitrostjo, da so gostom, ki so spremljali prenos, povzročali kognitivno in senzorično prenasičenost. Lord Bajram Anđelković je zatrdil, da gre za stranske učinke ob pričetku implozije ruske substance. Preko mikrofona iz kontrolne sobe je gostom v provizorično kinodvorano sporočil, da naj zaradi nelagodja, ki jim ga povzroča to sonično dogajanje v stratosferi, popijejo malo sintetičnega vodikovega šejka, ki so jim ga bili pripravili ravno za primer, če bi dogajanje postalo naporno. Tudi sam je spil malo svojega napitka iz H2 glassa: »ooooo, aaaaooooo, hhaaannn, malo somatske redoks endotermne elektrolize in dekarbonizacije, aaaaooo, hhahaaavv.« Vodji znanstvene sekcije Vodikove domačije »H« in upraviteljem brezpilotnega plovila, ki so bili z njim v kontrolni sobi, je nato dejal: »Šele ko spiješ malo raztopine, lahko razumeš, kaj se zares sedaj dogaja tam na vrhnjih robovih stratosfere. Transcedentalna mehanika sil duginovsko-putinovskega kozmizma, po kateri ruska substanca umbot uprizarja reformirani Ptolemajski sistem, je pričela reagirati na sile naše raztopine. Substanca se seseda sama vase«.

Vodje znanstvene sekcije »H«, ki se je sicer vedno bolj pogosto zadrževala v kreativnem laboratoriju kulturne sekcije, je nadaljevala: »Raztopina zdaj intervenira v reverzibilen mehanski čas dispozitiva ruske substance umbota. Kajti ne smemo pozabiti, da to uprizarjanje reformiranega Ptolemajskega sistema, pa najsi bo še tako geometrično monstruozno nasproti kopernikanskemu atlatnicizmu, kljub vsemu še vedno temelji na matematiziranem in vulgarnem mehanizmu časa. Tudi atmosfero nad EU je substanca iztrgala ireverzibilnemu meteorološkemu času in jo je podredila geoinžineringu astronomske ptolemajske mehanike, ki nam povzroča malo ledeno dobo v EU

Lord Bajram Anđelković si je prižgal cigareto in dopolnil stavke »H«: »Z retrometodo relativnosti gledališkega časa, torej ireverzibilnega časa nedeljivega trajanja, bomo preko korekcije teorije relativnosti razbili prostorsko mehansko uro uprizorjenega reformiranega Ptolemajskega sistema. In potem bo atmosfera ponovno lepo pripravljena za veliko tehno-zeleno zgodbo.«

Vendar je kmalu po teh stavkih zveza s plovilom pričela pojenjati, kar je potrdilo domneve, da substanca v njenem lastnem območju na vrhnjih robovih stratosfere po določenem času prične manipulirati in onemogočati elektronske sisteme. To se je namreč zgodilo že pri februarski primarni izvidniški ekspediciji plovila Evropske vesolje agencije, medtem ko je aprilska slovenska odprava, v kateri so zajeli zgolj približno kubični meter zraka za preiskave v Vodikovi domačiji, uspela, saj se je plovilo takrat na vrhnjih robovih stratosfere zadrževalo kratek čas. Ker je plovilo začelo strmoglavljati in so izgubljali sliko, so preklopili na kamere iz meteorološkega geostacionarnega satelita Evropske vesoljske agencije... 

Več pa v ponedeljek ob 7:30.

Aktualno-politične oznake
Kraj dogajanja

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

Dodaj komentar

Komentiraj