Nacisti na Metelkovi

Mnenje, kolumna ali komentar
3. 11. 2016 - 17.30

Nacisti na Metelkovi! Nekaj takega je sporočal e-mail, ki smo ga prejeli na Radio Študent. 26. oktobra je bil v Gala Hali namreč napovedan koncert štirih black metal skupin, problematični pa naj bi bili headlinerji Inquisition. 

Domnevni neonacistični duo Inquisition je tokrat v Sloveniji sicer igral že tretjič, a prvič na Metelkovi, ki naj bi imela do tovrstnih nagnjenj nično toleranco. Kar sicer ni res, pred nekaj meseci sta namreč v sosednji dvorani igrala odlična black metal benda Deströyer 666 in Bölzer, ki jima je prav tako moč očitati neonacistične simpatije. Čeprav vsi omenjeni bendi taka nagnjenja v intervjujih zanikajo, je evidenca, ki dokazuje nasprotno - sploh v primeru Inquisition - precej močna; sodelovala sta z znanimi neonacisti na ameriški black metal sceni, izdajala pri neonacističnih založbah, se na eni od kompilacij slikala pred zastavo s svastiko, eden od članov pa vodi tudi stranski projekt z naslovom 88MM - 88 je koda za Heil Hitler - pri katerem je navdušenje nad nacizmom povsem nedvoumno in s katerim je sodeloval na kompilaciji, naslovljeni Declaration of Anti-Semitic Terror. Indicev pa je še več. Dvoma o političnih stališčih članov benda torej ne more biti.

Vprašanje je, kaj storiti? Odgovor, ki se zdi najbolj logičen, je, da če dejstvo, da so glasbeniki nacisti, nekoga moti, naj  ta nekdo pač ne posluša njihove glasbe. Ta odgovor ima pravzaprav dve verziji; popolnoma apolitično verzijo, v kateri ima vsak posameznik pravico do mnenja in vsak skrbi zgolj za svoj duševni mir, ter nekoliko bolj aktivistično verzijo, značilno za anarhiste in podobne vulgarne levičarje, po kateri je nenakup CD-ja ali neobisk koncerta radikalno moralno in politično dejanje, s katerim ozaveščen potrošnik izvršuje svojo voljo preko edinega demokratičnega in pravičnega mehanizma, torej trga, in se zato počuti moralno boljšega od tistih, ki kupijo karto za koncert ali CD in s tem sodelujejo najmanj pri glorifikaciji holokavsta, če ne še pri čem hujšem. Obe verziji tega odgovora sta enako slabi, ker pa sta utemeljeni na prevladujoči liberalni ideologiji, sta najbolj razširjeni in imata privržence iz celotnega političnega spektra. Seveda je poskus izvajanja pritiska na naci glasbo preko bojkota le-te popolnoma neefektivna strategija, prav tako pa je zagovarjanje tolerance do netolerantnih formacij, značilno za liberalce tako v 30-ih letih kot danes, najboljši zaveznik skrajne desnice. 

Drug odgovor je odgovor militantnih antifašistov. Ti zadevo jemljejo resno in so manj naivni kot kvazi aktivisti, o katerih je bilo govora prej. Seveda skrajne desnice ne bo ustavil pritisk trga, ki ga vrši par "ozaveščenih" posameznikov. Klasična antifa strategija je organizirana politična akcija, od izvajanja pritiska, k čemur je pozival e-mail, ki nas je o dogodku obvestil, do izvajanja blokad koncertov ali celo fizičnih napadov, požigov itd. Ta odgovor je v praksi razmeroma uspešen, česar se zaveda tudi skrajna desnica, ki ga lahko - kot denimo v Rusiji, vse bolj pa tudi drugod po vzhodni Evropi - uporablja za boj proti black metalu, saj naj bi širil satanizem.

Težava tega pristopa je tudi, da zahteva večjo in relativno dobro organizirano skupino aktivistov in to, da pogosto začne delovati kot neupravičena cenzura oziroma lov na čarovnice ter povzroči bes med tistimi, ki menijo, da so bili neupravičeno prikrajšani za dobro glasbo. Spomnimo se na primer, kako so pred leti ob koncertu fašistoidnih black metalcev Impaled Nazarene [impejld nezarin] v Menzi pri koritu iz (A)Infošopa obvestili Galo, da je napovedana predskupina Bleeding Fist igrala na dogodku Blood and Honour in da naj premislijo, če ji želijo nuditi prostor (nič pa niso imeli proti koncertu Impaled Nazarene, saj naj jih ne bi dovolj dobro poznali). Organizator je posledično Bleeding Fist izločil iz dogodka, nakar se je nenadoma pojavila organizacija "antifa Kranj", ki je, v diskurzu bolj značilnem za skrajno desnico, grozila in pozivala k prepovedi koncerta Impaled Nazarene, pri čemer je dejansko bila uspešna, saj se je koncert prestavil v Ormož. Čeprav se je precej hitro ugotovilo, da dotična antifa organizacija ne obstaja in da gre najverjetneje za nekakšno bizarno maščevanje Bleeding Fist, se je večji del že tradicionalno politično nepismene metalske publike nemudoma nastrojil proti antifa, ki naj bi jih želela prikrajšati za glasbo. Tako je bila domnevna neonaci uprizoritev antifašističnega pritiska posledično deležna zamere dela metalske publike do antifa in njenega obrata v desno.  

Podoben efekt kot v antifa zakrinkani neonacisti je dosegla tudi neka nemška antifašistična organizacija, ki je nasedla debilni provokativnosti skupine Anal Cunt in povzročila odpoved njene evropske turneje. Čeprav je povsem očitno, da dotični bend ravno s tematizacijo nacizma bolj žali naciste kot koga drugega, smo zaradi nemške rigoroznosti in  pomanjkanja humorja za vedno izgubili priložnost v živo slišati legendarno skupino, kar je pri mnogih nedvomno imelo negativen učinek na mnenje o antifašističnem boju.

Po podobni logiki se ima nek tretjerazredni domobranski stihoklepec zahvaliti ravno povojni cenzuri, da je v imenu "neideološkosti" in boja proti "totalitarističnem enoumju" danes uvrščen v panteon pomembnih slovenskih pesnikov. 

Tretji možni odgovor na vprašanje nacističnega metala pa je ločitev dela od njegovega ustvarjalca. Le popolnoma nekultiviran bedak bi bil pripravljen zavreči pesmi Ezre Pounda ali likovne umetnine italijanskih futuristov, ker je bil njihov avtor fašist. Noben intelektualec ne more ignorirati Heideggrove filozofije, ker je bil njen avtor nacist, pa čeprav je v njej gotovo mogoče prepoznati določene sorodnosti z nacizmom. Podobno ne vidim nobene moralne nujnosti prikrajšati se za dobro glasbo, zgolj zato ker je prišla izpod prstov, ki želijo daviti Jude. 

Pa vendar je tudi ta odgovor nezadosten in naiven. Ne gre namreč zgolj za glasbo kot brezinteresno umetnino, pač pa za subkulturo, torej prej nekaj v slogu ideološkega aparata. Logiko subkulture bi morda lahko provizorično izpeljali iz Kantove sodbe okusa: ker sodba o lepem sporoča občutenje subjekta in ne lastnosti objekta, ni univerzalna, vendar je obča v smislu, da predpostavlja enakost subjektov oziroma strukture njihovega čutenja. Če citiram Kobeta: "Občeveljavnost sodbe okusa je subjektivna občost, je občost, ki predpostavlja skupnost subjektov, ki so isti. […] Ko torej rečem Jaz pravim, da je glasba Inquisition lepa, tej glasbi izvorno pripišem lastnost, ki pretendira po obči veljavi. Z njo se obenem naslovim na vse in od njih zahtevam [...], da morajo misliti enako kot jaz […]. Sodba okusa je poziv h konstituciji občestva istih […], je pravzaprav sredstvo oblikovanja skupnosti: s tem, ko drugi subjekti sprejmejo mojo sodbo in glasbo, Inquisition pripoznajo za lepo, hkrati pa pripoznajo sami sebe za občestvo, za katero je ta glasba lepa."

Če so nam Inquisition všeč, smo torej del blackmetalskega občestva, znotraj katerega so Inquisition objektivno lepi. Do tu vse lepo in prav, a težava nastopi, ker sta tudi sodbi dobrega in resničnega vsaj delno vezani na skupnostni čut sodbe okusa. To pa pomeni, da subjekt s prepoznanjem glasbe Inquisition kot lepe vstopi v občestvo, čigar nekateri člani so tudi člani občestva, ki ga tvori denimo sodba o superiornosti arijske rase. A kot pravi Kant: "Iz druženja ljudi nastane skupnostni čut, ki velja za vsakogar". Z apolitično sodbo okusa o nacističnem black metal bandu, se človek torej subjektivira v občestvo, čigar del so nacisti, s tem se izkaže, da je enak subjekt kakor nacisti, zato bodo ti od njega, glede na logiko sodbe okusa, zahtevali, naj pripozna tudi druge njihove sodbe. Če bo skupnostni čut prejšnje sodbe okusa učinkovit, bo za dotični, do tedaj apolitični subjekt, ki mu je le všeč glasba, sodba, da je arijska rasa superiorna, postala resnična.  

V tej shemi je preskok od sodbe "glasba Inquisition je lepa" do sodbe "Arijska rasa je superiorna" seveda precej pretiran. Logika prehoda od ene k drugi deluje privlečeno za lase in malo verjetna. In gotovo do prehoda od prve sodbe k drugi zelo redko pride na tak način. A privlačnost fašizma ravno ni v njegovih resničnostnih sodbah, te po navadi ravno ne pretendirajo po univerzalnosti in so zato v strogem pomenu te besede neresnične. Njegov uspeh gre bržkone iskati ravno v tem, da se kaže kot sodba okusa; v modusu estetike. 

Poleg vpetosti dotičnih glasbenih del v občestvo subkulture je problematično še dejstvo, da glasbene skupine pretendirajo po statusu celostne umetnine. Kot že rečeno, duo Inquisition, za razliko od večine drugih black metal bandov, ki se jim očita nacizem, ni toliko problematičen zaradi glasbe ali besedil kot zaradi fotografije na kompilaciji, na kateri člana s corpse-paintom na obrazu pozirata pred zastavo s svastiko. Na tak način svastika in celotna ideologija, ki jo ta simbolizira, postane (težko ločljiv) del estetskega objekta Inquisition in estetske sodbe, ki vzpostavlja blackmetalsko občestvo. 

Ni naključje, da se neonacizem kot zavestna politična pozicija (in ne nereflektirana praksa, ki je sicer mnogo pogostejša in po mojem mnenju bolj nevarna) ohranja in širi skoraj izključno preko glasbenih subkulturnih scen, kot so oi!, black metal, neofolk in druge. 

A jasno je tudi, da lahko subjekt, ki mu je Inquisition všeč, sodbo, da mu je všeč tudi fašizem, zavrne oziroma ni nujno niti, da se nanj sploh naslovi zahteva, naj jo sprejme. In velika večina poslušalcev nacističnega black metala tako gotovo tudi stori. Prav to pa otežuje kakršen koli enoznačen odgovor na vprašanje, kaj storiti, ko nacisti igrajo na Metelkovi. Odtegovati objekt, ki subjektu vzbuja ugodje, je najslabša možna strategija v političnem boju, po drugi strani pa s tovrstnimi dogodki vendarle nacizem približujejo množicam. 

Obstaja še četrti odgovor, ki prav tako ni zadovoljiv: namreč odgovor v obliki rdečega in anarhističnega black metala ali na kratko RABM, ki se s sredstvi, prevzetimi od nacionalsocialističnega black metala, NSBM, zoperstavlja vse večji moči slednjega na blackmetalskem prizorišču. A ta "levopolni " metal, ki ga predstavljajo skupine, kot so Panopticon, Iskra ali Profecium, ne uspe, saj podobno kot anarho punk, crust ali NSBM politiko estetizira, kar sicer zadostuje za formacijo subkulturnih občestev - subjektivizacijo v identitetno skupino, katere identiteta je tudi neka politična ideologija - ne zmore pa proizvesti kritike. Niti kritike ravno te ali takšne ideologije niti kritike kot načina izrekanja univerzalnih resničnostnih sodb. 

Odgovor, ki ga predlagam, ni niti nov niti izviren in ste ga najbrž že uganili: fašistični estetizaciji politike mora komunizem odgovarjati s politizacijo estetike. A medtem ko se sprašujemo, kako točno naj bi to izgledalo, bi bili seveda nekultivirani barbari, če ne bi brez slabe vesti uživali v fašistični glasbi in njeni estetizaciji totalne odtujitve in vojne. Pod geslom Fiat Ars - Pereat Mundus! oziroma Black metal ist Krieg! se namreč kljub napačnim izhodiščem ustvarja vrhunska umetnost.

 

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentarji

Meni tale komentar ni jasen niti najmanj.

Inquisition so tok naciji kot Anal Cunt al pa David Bowie. Lov na čarovnice ni kul...
Od vseh zgoraj naštetih bendov bi verjetno Destroyer666 bli še najbolj godni take kritike, ampak to ene 15 let nazaj. Fantje so že zdavnej prišli iz pubertete, dejte jim mir.

Umiram od smeha. Vi se ukvarjate s par marginalci, medtem vam s podpisom CETE npr., pred nosom izvajajo fašizem prve klase, vas zasužnjujejo in dehumanizirajo taisti "ljudje", ki vam na faksih perejo mozak. Lmao deca, popravte si make up in pejte delat kej koristnega.

"ter nekoliko bolj aktivistično verzijo, značilno za anarhiste in podobne vulgarne levičarje, po kateri je nenakup CD-ja ali neobisk koncerta radikalno moralno in politično dejanje, s katerim ozaveščen potrošnik izvršuje svojo voljo preko edinega demokratičnega in pravičnega mehanizma, torej trga, in se zato počuti moralno boljšega od tistih, ki kupijo karto za koncert ali CD in s tem sodelujejo najmanj pri glorifikaciji holokavsta, če ne še pri čem hujšem."

anarhisti izvršujejo svojo voljo prek trga? a niso oni proti trgu in za anarhistično revolucijo, ki bo odpravila vse konflikte v družbi, jo stabilizirala, poskrbela za končni izgon zla iz človeštva (kar bodo naredili s pomočjo najnovejših anarhističnih pamfletov) in dokazala, da je anarhizem resnica človeške osvoboditve?

"fašistični estetizaciji politike mora komunizem odgovarjati s politizacijo estetike"

Prjatu, konkretnih problemov se je treba lotit s konkretnimi rešitvami.

to je vse že tuti fruti danes hahahhahaha

Z nesmrtnimi besedami mojega kolega: "Take smo včasih metali v jarke."

Absolutno in brez leporečja bi morala veljati brezkompromisna in totalna prepoved koncertiranja vseh skupin, ki se spogledujejo z nacizmom, fašizmom in kar je še teh drhali.

A naslednje je pa gostujoče predavanje Jareda Taylora v imenu svobode govora?

Ja.

Ma a ste normalni al kaj? Najbolj potrebni cenzure so ravno ljudje,ki povsod vidijo naciste in fašiste za moje pojme.
A so sami kaj drugačni od "zlobnežev",ki jih preganjajo?
Še bolj netolerantni in zadrti so do drugače mislečih kot vsak t.i. nacist. Hinavščina na kubik.

Najbolj potrebni cenzure so ravno ljduje, ki povsod vidijo ljudi, ki povsod vidijo naciste in fašiste, potem grejo pa volit fašiste, ki nasprotujejo ljudem, ki povsod vidijo ljudi, ki povsod vidijo naciste in fašiste.

ki nasprotujejo ljudem, ki povsod vidijo naciste in fašiste.

namreč.

Povsod? Mislim, da je govor o Metelkovi.

Res - praznujmo 20. april, da se ne bo, kdo čutil izključenega.

Metelkova se je že zdavnaj prelevila v turistično znamenitost reality showa, ki se imenuje "Ljubljana". Zakaj se sploh še ukvarjate z njo? Raje se ukvarjajte s City parkom, bolj zadane.

Vstojim in ne zbežim! Vstojim, in ne zbežim!

Potrebujemo strategijo uspominjanja urbane njive!!

stari moj čitaj Kosovela

Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! To razreši vsako dilemo o pravilni drži ... Miselno in čustveno drkanje o ideoloških fatamorganah metal ali under, kant ali instant žižek ... vse izhaja iz mednožja, nato potuje do glave
in tam ejakulira v kopici ideo vzvišenih nesmislov...toleranca je zato mini ali nič pri vsem 7 miljardnem krdelu.

Po posvetu z uglednim odvetnikom, kadijo, muftijem in Vladimirjem Harkonenom menim da potrebujemo strategijo uspominjanja urbanih njiv na vstajah kjer so udeleženi tudi parcele manjših površin.

Ne štekam kaj je avtor predlagal kot rešitev, niti ne kaj je dejansko problem, da se sploh išče rešitev in da on meni, da je nek bend tak in tak, ker jih je videl pred neko zastavo in je prepričan, da sta modela smrtno resna v svojem početju, da ne trollata in kaj so argumenti za to trditev.

Full grozn! Napovedanega koncerta metalcev Down v Kino Šiška pa ni motil nobenega moralista? Ali so se morebiti zjokali, ker so Down odpadl. Verjetno so metalci ob ugotovitvi, da je Phil Anselmo naci, ki občasno malce "posieghaila" vrgli vse njihove majice, cdje, vinile v koš in nehal obiskovat koncerte Pantere in kasneje še Down. Ali Antifa moti Inquisition (da ne bo kakšnih težav, kdo sploh sta to nimam pojma), ne moti jih pa napovedan koncert Downov in prihod Phila Anselma v prestolnico in tam ne pišejo organizatorjem. Pa verjetno so komunisti tudi skozi kompletno življenje komunisti, ljudje se ne spreminjajo in nikoli niso zamenjali statementa, tako kot nacisti, ki so verjetno celo življenje nacisti in jih slika iz nekih drugih časov večno izdaja kot nacista.

Predat novico je nekaj, pisati nerazumljive spise, je pa nekaj drugega, malček rumeni naslov pa očitno privleče veliko bralcev.

Saj ne, da Dagon, torej vodilna sila dvojca Inquisition, ki je pol kolumbijske krvi, konkretno zanika nacizem v vsakem intervjuju.

Vazno je torej kaksen nickname je imel na nekem forumu, pa pred kaksno zastavo se je slikal, pa kaksno mimiko obraza ima, pa kaj si brunda na wc-ju... ne pa dejansko kaj clovek konketno pove, torej dejansko jasno javno predstavi.
Torej lahko nekdo random v intervjuju jasno izraza podporo nazi ideologiji in je nazi... in potem imamo tu nekoga, ki v intervjuju jasno odklanja nazi ideologijo... in je spet nazi... Absurd.
In zakaj? ker je avtor članka prebral to in ono na internetu, ne zanima ga pa, kaj ima oseba sama za povedati na to temo. Ker to ni pomembno, ane?

Pomojem se ne kaže obešati na to, ali je neka zasedba res naci ali samo napol naci ali se je član nekje slikal s svastiko, v intervjuvu pa rekel nekaj drugega, ker point tega prispevka pač ni toliko namenjen temu, ali je nek specifičen bend zgoraj našteto, ampak gre za razmislek o tem, kaj storiti v katerkoli podobnem primeru (pri čemer se pri vsakem takem primeru pojavijo različni dokazi, ki bodisi potrjujejo bodisi ovračajo nacistične tendece bendov). Ampak vprašanje je, do katere mere še nateguješ ločnico med naci in ne-naci? Kdo jo postavi? In kako ločiti izvajalce od potencialno "politično problematične" glasbe in obratno? Kje se koncert izvaja? Kakšna je politika tega prostora? V primeru Metelkove pač ne gre zgolj za "nevtralnega akterja", ki na trgu ponudi možnost uporabe prostora, ne glede na prepričanja uporabnika. In kako potem furaš to politiko? Kdo jo izvaja? A se greš "nično toleranco" ali se greš "multikulti" ali se gibaš po neki čudni, zmuzljivi meji, ki jo načenja avtor prispevka? In kako se pozicioniraš kot subjekt do teh dogodkov/koncertov ali prostorov, ki to omogočajo? Ali je razlika, če imajo naciji shod ali koncert? Ali so pri slednjem meje res bolj zabrisane in nejasne?

Meni se zdi, da je ta komentar nek dober poskus oziroma uvod v razmišljanje o teh stvareh, ki se na neki drugi ravni pač tikajo veliko večjih političnih vprašanj.

ti ampak veš kaj men ne gre v glavo stari - jaz sem v teh Atenah samo 2 leti, samo sedanjik znak v grščini - in men je vse jasno - vse kar se je dogajalo od leta 2008 - potem pa gledam te grke stari - oni so res mal bolj počasni u glavo stari - njim še vedno ni nič jasn*

A se vam je pod vplivom hipsterske ironije in relativizma že povsem odpeljalo?!

Edini odgovor je: NIČELNA TOLERANCA do vseh izvajalcev, ki se spogledujejo z nacistično in fašistično ideologijo na Metelkovi!

Sicer ne jokat, ko priletijo na Metko skin-headi - đizs - najbolj, da jim Gala Hala ali kateri drug klub stisne flajer v roke za naslednji 88 friday bash z ironičnim hitler brki - fak.

kar je rekel @point komentarja je komentar, drgač.

JIZAH DAFUNK... ničelna toleranca!!! to je rešitev za slaboumne.

Ničelna toleranca do česa? Do benda dveh kolumbijcev, ki zanikata, da sta nacista in to javno, ampak naj bi bla pa nacista? Jst tega ne razumem, res ne. V javnosti večkrat izpostavljeno dejstvo, ki je torej njun javni "statement" ne velja nič, natolcevanja pa veljajo. Vidt v vsem nacizem pa vsakega mulca, ki je za 10 dni presedlal na neko stran in se mu je zdelo nekaj fletno, je pač bolno tako kot primerjanje neke ikonografije, ki jo lahko celo ne razumemo, je morda opozarjanje na neko težavo, je lahko zelo sorodno temu, da nekdo Laibache (katerih koncert sem gledal v Franciji in je bilo tako približno pol publike res orto desničarske narave in so imeli bend za svoj glasnik), zaradi določene simbolike popredalčkat med naci bende.

Men je velik bolj bolno, da se nihče pa dejansko ni obregnil ob napovedan nastop Down, pod dvignjeno desnico Phila Anselma, ki naj bi se zgodil v instituciji imenovani Kino Siska in je dejansko tudi zaradi javnega pojavljanja Anselma veliko bolj sporen, kot pa ena fotka in pričala/kazala.

ok ok vse ok - ampak bi bilo pa dobr da bi ti kak zic ledr udaru Jizah pa v življenju mal več čital - sej svaka ti čast - ampak tega zelenga sonca pa tud ne moreš drkat v nedogled a?

Do sedaj smo imeli štiri primere, da smo dobili opozorilo, da bodo pri nas igrali bendi, ki imajo povezave z naci sceno. Vsakič smo se o tem pogovorili z organizatorji in skupaj preverili informacije. V treh primerih so bile informacije pravilne in smo bende skenslali, četrtič so bile obtožbe neutemeljene, tako da smo koncert speljali. In vsakič smo tudi vsem, ki so želeli pojasnilo, razložili svojo odločitev.

Metelkovo se (še vedno) tretira kot političen prostor, zato naj ne bi bilo vseeno, kdo tam nastopa, medtem ko so prostori a la Šiška ali Orto ipd. razumljeni kot prostori, ki temeljijo na ponudbi/povpraševanju in se na politiko toliko ne ozirajo. Podobno je tudi glede obiskovalcev…

Smo pa imeli tudi primer, da bend ni želel igrat, ker je ena oseba v publiki imela majco Burzum. To smo reševali na mestu, našli salomonsko rešitev in na koncu je bilo vse ok.

Prispevek je na mestu, ker odpira določena vprašanja, čeprav bi se lahko izognil odvodu v filozofske vode in zaključnemu relativizmu. Te teme, če se pač ne odločimo, da nas ne zanimajo oz. da nam je vseeno, niso preproste. In ena od rešitev je vsekakor, da se - ko pride do takšne situacije – zadevo preveri ter na koncu sprejme odločitev, za katero se potem tudi stoji.

Tudi v Kino Šiška - ne glede na to ali se smatra za političen ali komercialen prostor - nima nihče, ki se spogleduje z nacizmom, fašizmom in kar je še tega, kaj iskati...

In če se pripeti, da pride kakšen ansambel, ki rad steguje desnico in uživa v nacistični estetiki, igrat tja - si tak dogodek ne zasluži nič drugega kot bojkot in protest!

Kot takrat, ko so protestirali pred CD, ker je baje tam dirigiral nek zionist iz Israela.

Če sta na tehtnici etika in estetika - mislim, da smo dolžni priseči na etiko.

Jizah vas je ubiu lol ... Fakin umo-čistilni pizduni, isti puristi ko v jebenem 17. stoletju. Odjebte vsi po vrsti.

so se pa pomenl z bandi ki "najbibildesnicarski" in presodl kdo je in kdo ni
to tut neki steje (???!!!)

hahaha
up*materino

neverjetno kako so pisci komentarjev zabiti. Očitno se vsak kmet, ki prebere za svoje kurje možgance prezahteven tekst, počuti poklican ga komentirat.

neverjetno. očitno.

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness