O posvetu "Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda?"
 / 31. 5. 2018
Poročilo iz državnega sveta in državnega zbora ob spremembi uredbe o samozaposlenih v kulturi in RADAR
 / 14. 12. 2016
kul tura
Tradicionalna letna ocena stanja v kulturi in posvet Kulturni in ustvarjalni sektorji
 / 5. 2. 2016
posveti o reformah
 / 27. 10. 2015
James Bridel V Aksiomi / Sklepi Komisije Državnega Sveta v primeru KSEVT
 / 14. 10. 2015
Poročilo o 24. državnega sveta
 / 2. 4. 2015
Slovenija moja dežela že od Dolomitske izjave.
 / 28. 2. 2013
Subscribe to
randomness