Meta Gorup | Radio Študent
Kratka analiza vzrokov in posledic študentskega plagiatorstva in akademske nepoštenosti.
 / 23. 2. 2015
Komentar Mete Gorup
 / 26. 1. 2015
Par idej o tem, kako bi študentje lahko presegli svoj status kupcev in postali enakopravni proizvajalci znanja
 / 22. 12. 2014
Znanilka zaupanja in svobode
 / 10. 11. 2014
Primerjava doktorskega študija v Sloveniji in v Belgiji
 / 13. 10. 2014
randomness